ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-21 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Przybymierz, Drągowina, Kaczenice i Krzewiny
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 719 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 297.8 KiB)
 • Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 298.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 294.7 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 189.9 KiB)
 • Projekt zagospodarowania OSA (PDF, 2.7 MiB)
 • Projekt Zagospodarowania Kaczenice (PDF, 772.9 KiB)
 • SIWZ zmiana 07.08.2019 r. (PDF, 728.3 KiB)
 • Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 298.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 208.7 KiB)
 • Wzór umowy - zmiana 13.08.2019 r. (PDF, 197 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 313.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-18 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 424.4 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 22.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.3 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 19 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 144.5 KiB)
 • Opis techniczny - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 57.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 227.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-10 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 424.2 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 22.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.4 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 19 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 144.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 57.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 178.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 227.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-08 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.7 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 40.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 42.2 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 38.2 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 522.6 KiB)
 • Przedmiar branża budowlana i sanitarna (PDF, 169.7 KiB)
 • Przedmiar branża elektryczna (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiORB 1 (PDF, 122.9 KiB)
 • STWiORB 2 (PDF, 229.6 KiB)
 • Charakterystyka pompy ciepła (PDF, 617.6 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - 1 str. (PDF, 826.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - 2 str. (PDF, 616.3 KiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 51.9 MiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 52.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 190.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 242.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-01 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 422.8 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 22.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.6 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa -m zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 19 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 144.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 57.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 177.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia (PDF, 227.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-19 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 646.2 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 40.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 42.4 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 38.2 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 522 KiB)
 • Przedmiar robót 1 (PDF, 169.7 KiB)
 • Przedmiar robót 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiORB 1 (PDF, 122.9 KiB)
 • STWiORB 2 (PDF, 229.6 KiB)
 • Charakterystka pomp ciepła (PDF, 617.6 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - str. 1 (PDF, 826.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - str. 2 (PDF, 616.3 KiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 52.2 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 51.9 MiB)
 • Zawiadamienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 190.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 449.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia (PDF, 242.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-10 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 528 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 (PDF, 531.8 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 787.4 KiB)
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy (PDF, 25.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 8.6 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi - odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 513.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 113.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 230.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-24 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.1 KiB)
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy (PDF, 25.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 8.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 528 KiB)
 • STWIOR (PDF, 787.4 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 531.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 176.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-22 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Projekt_Urzuty (ZIP, 41.7 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 11.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 530.5 KiB)
 • specyfikacja - Urzuty (PDF, 908 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.7 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 - zmiana 08.08.2018 (PDF, 532.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 232.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 109.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-06 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części przedszkola w celu utworzenia Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539 KiB)
 • Formularz ofertowy zał. nr 1 (DOCX, 249.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 (DOCX, 252.9 KiB)
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 3 (DOCX, 248.2 KiB)
 • Projekt umowy - zał. nr 4 (PDF, 548.6 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. nr 6 (PDF, 574.9 KiB)
 • Przedmiar branża budowlana (PDF, 106.7 KiB)
 • Przedmiar branża elektryczna (PDF, 94.6 KiB)
 • Przedmiar branża sanitarna (PDF, 111.9 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 279.5 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 249.9 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 248.4 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 250.2 KiB)
 • Dokumentacja projektowa 1 - zał. nr 5 (7Z, 7.4 MiB)
 • Branża budowlana - projekt (7Z, 7 MiB)
 • Branża elektryczna - projekt (7Z, 1.1 MiB)
 • Branża sanitarna - projekt (7Z, 733 KiB)
 • Branża budowlana - projekt (ZIP, 5.5 MiB)
 • Branża elektryczna - projekt (ZIP, 1.1 MiB)
 • Branża sanitarna - projekt (ZIP, 738.2 KiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 6 MiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnienie postępowania (PDF, 293.8 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 194 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - GKZ.271.1.3a.2018.MK (PDF, 234.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji