ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-02 2018-03-19 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.7 KiB)
 • PRZEDMIARbudFABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIARelektrFABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIARsanFABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 1 MiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 7.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 5.1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 300.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 115.1 KiB)
2 2018-02-09 2018-02-27 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 unieważniony
 • 3727_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 428 KiB)
 • 3728_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • 3729_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • 3730_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • 3731_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa_-_zalacznik_nr_3 (DOCX, 24.8 KiB)
 • 3732_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_oraz_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_-_zalacznik_nr_2 (DOCX, 32.9 KiB)
 • 3733_PRZEDMIARbudFABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • 3734_PRZEDMIARelektrFABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • 3735_PRZEDMIARsanFABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • 3736_SIWZ (PDF, 552.4 KiB)
 • 3737_SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • 3738_wykaz_robot_budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • 3739_Wzor_oferty_-_zalacznik_nr_1 (DOCX, 26.5 KiB)
 • 3740_Wzor_umowy_-_zalacznik_nr_4 (PDF, 547.9 KiB)
 • 3741_Projekt_budowlany (7Z, 6.8 MiB)
 • 3742_Projekt_wykonawczy (7Z, 5 MiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - zmienione (DOCX, 33.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 280.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 162.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 300.3 KiB)
3 2017-09-26 2017-10-11 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 unieważniony
 • Dokumantacja Projektowa- zip (ZIP, 12.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 426.9 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.8 KiB)
 • PRZEDMIAR - bud - FABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIAR - elektr - FABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIAR - san - FABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnie postępowania (PDF, 301 KiB)
4 2017-08-21 2017-09-05 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 unieważniony
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 12.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.7 KiB)
 • PRZEDMIAR_bud_FABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIAR_elektr_FABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIAR_san_FABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (PDF, 163.4 KiB)
5 2016-07-25 2016-08-09 12:30:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej z remontem schodów zewnętrznych i budową zbiornika na nieczystości w miejscowości Wysoka unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 351.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 116.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 716.4 KiB)
 • STWiOR (PDF, 266.7 KiB)
 • załączniki do SIWZ (DOCX, 46.4 KiB)
 • Projekty (ZIP, 25.7 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 152 KiB)
6 2016-07-07 2016-07-22 12:30:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej z remontem schodów zewnętrznych i budową zbiornika na nieczystości w miejscowości Wysoka unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 355.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 154.2 KiB)
 • Projekty (ZIP, 25.7 MiB)
 • przedmiarNOWOGRÓDświetl_WYSOKA_003_KS (PDF, 116.2 KiB)
 • STWiOR (DOC, 106.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 116.9 KiB)
7 2015-12-08 2015-12-16 12:45:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 452.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 732.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (PDF, 265.4 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ - wykaz usług (PDF, 106.9 KiB)
 • Zalacznik nr 3 do SIWZ - wykaz_sprzetu (PDF, 139.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 490.6 KiB)
 • SIWZ - poprawiony (PDF, 732.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty - poprawiony (PDF, 267.8 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 232.3 KiB)
8 2015-10-03 2015-11-16 14:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 185.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 636.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy (DOC, 74.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ - wykaz usług (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz sprzętu (DOC, 40 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 142.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.9 KiB)
9 2015-08-08 2015-09-14 14:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.1 KiB)
 • SIWZ (DOC, 363 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (DOCX, 29 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ - wykaz usług (DOCX, 21.4 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz sprzętu (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ - projekt umowy (DOCX, 59.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 63.5 KiB)
 • Informacja o dokonaniu modyfikacji treści SIWZ postępowania przetargowego (PDF, 102.1 KiB)
 • Odpowiedź ma zapytanie (PDF, 616.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępwania (PDF, 79.6 KiB)
10 2014-11-05 2014-11-13 12:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (DOC, 382 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 283 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 238.4 KiB)
 • Pismo dot. zmian w SIWZ (PDF, 188.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 456.8 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOC, 390 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postepowania (PDF, 201.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu