ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-10 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 424.2 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 22.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.4 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 19 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 144.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 57.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 178.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.3 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 227.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-08 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.7 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 40.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 42.2 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 38.2 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 522.6 KiB)
 • Przedmiar branża budowlana i sanitarna (PDF, 169.7 KiB)
 • Przedmiar branża elektryczna (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiORB 1 (PDF, 122.9 KiB)
 • STWiORB 2 (PDF, 229.6 KiB)
 • Charakterystyka pompy ciepła (PDF, 617.6 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - 1 str. (PDF, 826.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - 2 str. (PDF, 616.3 KiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 51.9 MiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 52.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 190.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-01 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 422.8 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 22.1 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.6 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa -m zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 19 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 144.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 57.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 177.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 111.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia (PDF, 227.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-19 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 646.2 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 40.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 42.4 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 38.2 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 522 KiB)
 • Przedmiar robót 1 (PDF, 169.7 KiB)
 • Przedmiar robót 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiORB 1 (PDF, 122.9 KiB)
 • STWiORB 2 (PDF, 229.6 KiB)
 • Charakterystka pomp ciepła (PDF, 617.6 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - str. 1 (PDF, 826.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - str. 2 (PDF, 616.3 KiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 52.2 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 51.9 MiB)
 • Zawiadamienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 190.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 449.8 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia (PDF, 242.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-10 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 528 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 (PDF, 531.8 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 787.4 KiB)
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy (PDF, 25.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 8.6 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi - odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 513.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 113.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 230.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-24 12:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.1 KiB)
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy (PDF, 25.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 8.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 528 KiB)
 • STWIOR (PDF, 787.4 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 531.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 176.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-22 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Projekt_Urzuty (ZIP, 41.7 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 11.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 530.5 KiB)
 • specyfikacja - Urzuty (PDF, 908 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.7 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 - zmiana 08.08.2018 (PDF, 532.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 232.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 109.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-06 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa części przedszkola w celu utworzenia Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539 KiB)
 • Formularz ofertowy zał. nr 1 (DOCX, 249.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 (DOCX, 252.9 KiB)
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 3 (DOCX, 248.2 KiB)
 • Projekt umowy - zał. nr 4 (PDF, 548.6 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. nr 6 (PDF, 574.9 KiB)
 • Przedmiar branża budowlana (PDF, 106.7 KiB)
 • Przedmiar branża elektryczna (PDF, 94.6 KiB)
 • Przedmiar branża sanitarna (PDF, 111.9 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 279.5 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 249.9 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 248.4 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 250.2 KiB)
 • Dokumentacja projektowa 1 - zał. nr 5 (7Z, 7.4 MiB)
 • Branża budowlana - projekt (7Z, 7 MiB)
 • Branża elektryczna - projekt (7Z, 1.1 MiB)
 • Branża sanitarna - projekt (7Z, 733 KiB)
 • Branża budowlana - projekt (ZIP, 5.5 MiB)
 • Branża elektryczna - projekt (ZIP, 1.1 MiB)
 • Branża sanitarna - projekt (ZIP, 738.2 KiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 6 MiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnienie postępowania (PDF, 293.8 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 194 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - GKZ.271.1.3a.2018.MK (PDF, 234.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-19 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.7 KiB)
 • PRZEDMIARbudFABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIARelektrFABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIARsanFABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 1 MiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 7.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 5.1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 300.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 115.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-27 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • 3727_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 428 KiB)
 • 3728_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • 3729_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • 3730_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • 3731_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa_-_zalacznik_nr_3 (DOCX, 24.8 KiB)
 • 3732_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_oraz_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_-_zalacznik_nr_2 (DOCX, 32.9 KiB)
 • 3733_PRZEDMIARbudFABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • 3734_PRZEDMIARelektrFABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • 3735_PRZEDMIARsanFABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • 3736_SIWZ (PDF, 552.4 KiB)
 • 3737_SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • 3738_wykaz_robot_budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • 3739_Wzor_oferty_-_zalacznik_nr_1 (DOCX, 26.5 KiB)
 • 3740_Wzor_umowy_-_zalacznik_nr_4 (PDF, 547.9 KiB)
 • 3741_Projekt_budowlany (7Z, 6.8 MiB)
 • 3742_Projekt_wykonawczy (7Z, 5 MiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - zmienione (DOCX, 33.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 280.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 162.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 300.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji