ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 46285
Gmina Nowogród Bobrzański 49206
Informacje ogólne 29972
Strategie, plany, programy 11425
Ruchy ludności gminy 5557
Raport o stanie gminy 5862
Raport o stanie gminy za 2020 rok 2232
Raport o stanie gminy za 2021 rok 1142
Raport o stanie gminy za 2022 rok 864
Raport o stanie gminy za 2023 rok 14
Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego 7045
Informacje o sesjach Rady Miejskiej 6043
Informacje o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej 3162
Informacje teleadresowe 1165
Skład osobowy Rady Miejskiej 1433
Uchwały Rady Miejskiej 1270
Komisje Rady Miejskiej 1113
Interpelacje, wnioski i pytania zgłaszane przez radnych 2002
Oświadczenia majątkowe radnych 1021
Petycje rozpatrywane przez Radę Miejską 1799
Konsultacje aktów prawa miejscowego 11098
Apele podjęte przez Radę Miejską 718
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 105047
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 21595
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14621
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 16118
Spółka komunalna 22112
Jednostki pomocnicze 8838
Sołectwa 106481
Budżet Gminy 20420
Informacje z wykonania budżetu 4103
2011 12457
2012 8829
2013 22657
2014 18903
2015 15987
2016 13800
2017 12152
2018 4504
2019 3658
2020 1690
2021 1760
2022 1893
2023 70
Informacja o stanie mienia komunalnego 28106
Uchwały Budżetowe 8000
na 2014 rok 8443
na 2013 rok 8050
na 2012 rok 6134
Budżet na 2015 rok 11143
Budżet na 2016 rok 4436
Budżet na 2017 rok 6534
Budżet na 2018 rok 3035
Budżet na 2019 rok 2001
Budżet na 2020 rok 1016
Budżet na 2021 rok 2001
Budżet na 2022 rok 1393
Budżet na 2023 rok 1309
Budżet na 2024 rok 532
Emisja Obligacji 9363
Sprawozdania Budżetowe 54851
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 3061
2014 4532
2015 3884
2020 812
2021 736
2022 1014
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 1429
W 2015 roku 4992
W 2016 roku 4110
W 2017 roku 3285
W 2018 roku 1295
W 2019 roku 1484
W 2020 roku 1555
W 2021 roku 803
Sprawozdania finansowe 467
2019 1323
2020 1795
2021 1753
2022 1722
Wieloletnia Prognoza Finansowa 348
2021 1823
2022 1596
2023 1184
2024 526
Oświata 3859
Podstawowa kwota dotacji 9572
Otwarte konkursy ofert 7015
Akty prawne 2202392
Uchwały Rady Miejskiej 2052468
Zarządzenia Burmistrza 2120871
Prowadzone rejestry i ewidencje 10193
Przeprowadzone kontrole 4975
2013 3276
Zbiory Aktów Prawnych 13683
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 65748
Wykaz stanowisk 38344
Obwieszczenia 596565
Zawiadomienia 10956
Kierownictwo Urzędu 42606
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 18092
Wybory, referenda 29058
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. 957
Wybory samorządowe 2024 r. 10143
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2023 r. 4346
Referendum ogólnokrajowe 15 października 2023 r. 961
Wybory Prezydenta RP 2020 11299
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 13 grudnia 2020 r. 3523
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 17 maja 2020 r. 1680
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 22709
Wybory samorządowe 2018 r. 38681
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 18903
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 11737
Wybory ławników kadencja 2024-2027 1368
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 952
Przetargi i zamówienia publiczne 170770
Przetargi na zbycie nieruchomości 370032
Informacja o odwołaniu przetargów 7757
Przetargi na zbycie ruchomości 8524
Przetargi na dzierżawę 18252
Wykaz nieruchomości do dzierżawy 29371
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 68813
Wykaz - Zamówienia Publiczne 38962
Zamówienia Publiczne 424862
Aktualne 249350
W toku 192144
Wyniki 220767
Archiwalne 216269
Wyniki innych postępowań 176461
Zamówienia do 130 000 zł 107546
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 16098
Otwarte konkursy ofert 1196
2024 479
2023 rok 7061
2022 7423
2021 rok 54579
2020 rok 14444
2019 rok 29414
2018 rok 37923
2017 35609
2016 54424
2015 41824
2014 32555
2013 48630
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 27181
Konsultacje społeczne programów współpracy 214
na 2016 10111
Na 2017 rok 4086
Na 2018 rok 3234
Na 2019 rok 2485
na 2020 rok 1531
Na 2021 rok 1352
Na 2022 rok 794
2022 199
Na 2023 rok 731
Na 2024 rok 224
Sprawozdania z realizacji programów 12331
Nabory na wolne stanowiska pracy 159993
formularze 3026
Oświadczenia majątkowe 714083
Ochrona Środowiska 139300
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1025
Rejestr informacji o środowisku 3117
Rejestr działalności regulowanych 27712
Decyzje środowiskowe 63919
Postanowienia, wezwania 51803
Usuwanie azbestu 2862
Oceny i stwierdzenia przydatności wody do spożycia 837
Spółka Wodno Ściekowa 20931
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 5944
Ujęcia indywidualne 3431
Analiza gospodarki odpadami 2798
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 3537
Taryfy 661
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 2493
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 3623
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 15343
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2935
Dowody osobiste, meldunki 23348
Dowozy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych 1469
Stypendia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 1785
Ochrona środowiska gospodarka wodna 9979
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 12306
Urząd Stanu Cywilnego 14369
Wynajem mieszkań komunalnych 17178
Rewitalizacja – zaświadczenia 1310
Sprawy petentów 3352
Rejestr Umów 142851
Rejestry i Ewidencje 14140
Rejest Instytucji Kultury 8694
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 11025
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 3398
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 2341
Ewidencja Kąpielisk 5036
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 3761
Ewidencja Cmentarzy 3423
Powszechny Spis Rolny 2020 5047
Spis Powszechny 2021 4975
Wykazy 24645
Wykaz osób zwolnionych od podatku 11026
Wykaz szlaków turystycznych 4779
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 1756
Wykaz Koordynatorów do spraw dostępności 1092
Petycje 27665
Petycje rozpatrywane przez Radę Miejską 1128
Petycje rozpatrywane przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego 3114
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 2167
Konsultacje Społeczne 25974
Konsultacje aktów prawa miejscowego 1164
Konsultacje Społeczne - Leśnictwo i Łowiectwo 251
Zgromadzenia 2762
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 7357
Zagospodarowanie przestrzenne 3525
Dane Przestrzenne 5506
Gminny portal mapowy 0
Zbiory danych APP 1051
Ochrona Danych Osobowych 8720
Klauzule informacyjne 38015
Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 606
Realizacja ustawy o dodatku węglowym oraz wsparcia odbiorców ciepła i energii elektrycznej 857
Deklaracja Dostępności 4661

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Cyberbezpieczeństwo 2404
Redakcja biuletynu 9136
Rejestr zmian 2535578
Mapa serwisu 8454
Statystyki 8225
Archiwum BIP 0
Kontakt 234751
« powrót do poprzedniej strony