ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 29348
Gmina Nowogród Bobrzański 38003
Informacje ogólne 23122
Rada Miejska 156171
Strategie, plany, programy 9103
Ruchy ludności gminy 3751
Raport o stanie gminy 1597
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 76806
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 16511
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11226
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 11604
Spółka komunalna 18380
Jednostki pomocnicze 5586
Sołectwa 72662
Budżet Gminy 14821
Informacje z wykonania budżetu 3083
za 2011 9869
za 2012 7469
za 2013 rok 17814
za 2014 rok 14745
za 2015 rok 10657
za 2016 rok 9536
za 2017 rok 7344
za 2018 rok 2215
za 2019 rok 899
Informacja o stanie mienia komunalnego 21301
Uchwały Budżetowe 6071
na 2014 rok 6664
na 2013 rok 7025
na 2012 rok 4998
Budżet na 2015 rok 8261
Budżet na 2016 rok 3297
Budżet na 2017 rok 4602
Budżet na 2018 rok 2045
Budżet na 2019 rok 1012
Budżet na 2020 rok 68
Emisja Obligacji 7582
Sprawozdania Budżetowe 29957
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2397
za 2014 rok 3427
za 2015 rok 2867
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 930
W 2015 roku 3405
W 2016 roku 2651
W 2017 roku 1710
Oświata 658
Podstawowa kwota dotacji 1056
Otwarte konkursy ofert 1082
Akty prawne 1516397
Uchwały Rady Miejskiej 1412895
Zarządzenia Burmistrza 1445602
Prowadzone rejestry i ewidencje 8584
Przeprowadzone kontrole 4095
2013 2747
Zbiory Aktów Prawnych 5075
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 44872
Wykaz stanowisk 25987
Obwieszczenia 325833
Zawiadomienia 4832
Kierownictwo Urzędu 31578
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13393
Wybory, referenda 19083
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 9782
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 7545
Wybory Prezydenta RP 2020 92
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 13366
Wybory samorządowe 2018 r. 24718
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 8334
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 3606
Wybory ławników kadencja 2020-2023 787
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 125421
Przetargi na zbycie nieruchomości 254188
Informacja o odwołaniu przetargów 3896
Przetargi na dzierżawę 7811
Wykaz nieruchomości do dierżawy 13585
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 31377
Wykaz - Zamówienia Publiczne 11806
Zamówienia Publiczne 256867
Aktualne 156574
W toku 117569
Wyniki 140914
Archiwalne 136573
Wyniki innych postępowań 108646
Zamówienia do 30 000 Euro 51035
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 9839
Otwarte konkursy ofert 1183
2020 rok 991
2019 rok 19562
2018 rok 25901
2017 27955
2016 43671
2015 35737
2014 26922
2013 42137
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 20456
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 7304
Na 2017 rok 2992
Na 2018 rok 2158
Na 2019 rok 1274
na 2020 rok 207
Sprawozdania z realizacji programów 7666
Nabory na wolne stanowiska pracy 61522
formularze 1522
Oświadczenia majątkowe 510843
Ochrona Środowiska 101191
Rejestr informacji o środowisku 2544
Rejestr działalności regulowanych 19089
Decyzje środowiskowe 51302
Postanowienia, wezwania 34461
Usuwanie azbestu 234
Oceny i stwierdzenia przydatności wody do spożycia 157
Spółka Wodno Ściekowa 930
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 323
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 816
Taryfy 336
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 1269
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 1595
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 10744
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 16749
Urząd Stanu Cywilnego 12257
Wynajem mieszkań komunalnych 13187
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 10141
Ochrona środowiska gospodarka wodna 8078
Ochrona Danych Osobowych 3242
Klauzule informacyjne 11150
Rejestry i Ewidencje 9477
Rejest Instytucji Kultury 5861
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7985
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1621
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 1290
Ewidencja Kąpielisk 893
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 705
Wykazy 19650
Wykaz osób zwolnionych od podatku 5010
Wykaz szlaków turystycznych 2354
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 582
Archiwum BIP 0
Petycje 9896
Konsultacje Społeczne 10531
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego 263
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 19863
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5593
Informacja 5052
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 3754

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 6144
Rejestr zmian 1891750
Mapa serwisu 5829
Statystyki 5684
Kontakt 155746
« powrót do poprzedniej strony