ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 43489
Gmina Nowogród Bobrzański 46702
Informacje ogólne 28544
Strategie, plany, programy 10935
Ruchy ludności gminy 4970
Raport o stanie gminy 4809
Raport o stanie gminy za 2020 rok 1606
Raport o stanie gminy za 2021 rok 780
Raport o stanie gminy za 2022 rok 539
Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego 5230
Informacje o sesjach Rady Miejskiej 3819
Informacje o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej 2098
Informacje teleadresowe 838
Skład osobowy Rady Miejskiej 941
Uchwały Rady Miejskiej 930
Komisje Rady Miejskiej 773
Interpelacje, wnioski i pytania zgłaszane przez radnych 1297
Oświadczenia majątkowe radnych 728
Petycje rozpatrywane przez Radę Miejską 1143
Konsultacje aktów prawa miejscowego 6954
Apele podjęte przez Radę Miejską 399
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 99864
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 20410
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13776
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 15018
Spółka komunalna 21284
Jednostki pomocnicze 8264
Sołectwa 99123
Budżet Gminy 19272
Informacje z wykonania budżetu 3889
2011 11777
2012 8474
2013 21320
2014 17775
2015 14625
2016 12579
2017 10917
2018 3920
2019 2993
2020 1260
2021 1204
2022 1129
Informacja o stanie mienia komunalnego 26233
Uchwały Budżetowe 7540
na 2014 rok 7983
na 2013 rok 7768
na 2012 rok 5877
Budżet na 2015 rok 10473
Budżet na 2016 rok 4136
Budżet na 2017 rok 6028
Budżet na 2018 rok 2799
Budżet na 2019 rok 1764
Budżet na 2020 rok 801
Budżet na 2021 rok 1435
Budżet na 2022 rok 944
Budżet na 2023 rok 767
Budżet na 2024 rok 95
Emisja Obligacji 9010
Sprawozdania Budżetowe 46872
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2933
2014 4233
2015 3622
2020 596
2021 503
2022 603
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 1326
W 2015 roku 4593
W 2016 roku 3719
W 2017 roku 2874
W 2018 roku 916
W 2019 roku 997
W 2020 roku 1075
W 2021 roku 519
Sprawozdania finansowe 337
2019 991
2020 1259
2021 1108
2022 998
Wieloletnia Prognoza Finansowa 247
2021 1311
2022 1073
2023 726
2024 95
Oświata 3270
Podstawowa kwota dotacji 6965
Otwarte konkursy ofert 5518
Akty prawne 1935121
Uchwały Rady Miejskiej 1808706
Zarządzenia Burmistrza 1853268
Prowadzone rejestry i ewidencje 9854
Przeprowadzone kontrole 4826
2013 3159
Zbiory Aktów Prawnych 12357
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 61548
Wykaz stanowisk 35419
Obwieszczenia 493485
Zawiadomienia 9289
Kierownictwo Urzędu 40568
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 17167
Wybory, referenda 26126
Wybory samorządowe 2024 r. 80
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2023 r. 2530
Referendum ogólnokrajowe 15 października 2023 r. 548
Wybory Prezydenta RP 2020 8109
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 13 grudnia 2020 r. 2416
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 17 maja 2020 r. 1239
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 20084
Wybory samorządowe 2018 r. 34652
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 15916
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 9547
Wybory ławników kadencja 2024-2027 828
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 142
Przetargi i zamówienia publiczne 157614
Przetargi na zbycie nieruchomości 340950
Informacja o odwołaniu przetargów 6650
Przetargi na zbycie ruchomości 6745
Przetargi na dzierżawę 16733
Wykaz nieruchomości do dzierżawy 26608
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 59124
Wykaz - Zamówienia Publiczne 33688
Zamówienia Publiczne 383436
Aktualne 215624
W toku 162552
Wyniki 192030
Archiwalne 183799
Wyniki innych postępowań 149307
Zamówienia do 130 000 zł 102917
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 15003
Otwarte konkursy ofert 1191
2023 rok 3712
2022 4777
2021 rok 50496
2020 rok 12751
2019 rok 26615
2018 rok 35835
2017 33506
2016 51298
2015 40540
2014 30957
2013 46872
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 25244
Konsultacje społeczne programów współpracy 113
na 2016 9517
Na 2017 rok 3803
Na 2018 rok 2959
Na 2019 rok 2170
na 2020 rok 1230
Na 2021 rok 969
Na 2022 rok 550
2022 140
Na 2023 rok 500
Na 2024 rok 124
Sprawozdania z realizacji programów 11155
Nabory na wolne stanowiska pracy 126268
formularze 2667
Oświadczenia majątkowe 654884
Ochrona Środowiska 128135
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 745
Rejestr informacji o środowisku 3017
Rejestr działalności regulowanych 25245
Decyzje środowiskowe 60300
Postanowienia, wezwania 46623
Usuwanie azbestu 2070
Oceny i stwierdzenia przydatności wody do spożycia 744
Spółka Wodno Ściekowa 14425
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4231
Ujęcia indywidualne 2289
Analiza gospodarki odpadami 1929
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 3060
Taryfy 594
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 2222
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 3142
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 14437
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2103
Dowody osobiste, meldunki 22072
Dowozy dzieci/uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych 1041
Stypendia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 1365
Ochrona środowiska gospodarka wodna 9622
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 11840
Urząd Stanu Cywilnego 13909
Wynajem mieszkań komunalnych 16228
Rewitalizacja – zaświadczenia 822
Sprawy petentów 2858
Rejestr Umów 89883
Rejestry i Ewidencje 13403
Rejest Instytucji Kultury 7916
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 10191
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 2967
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 2091
Ewidencja Kąpielisk 3783
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2627
Ewidencja Cmentarzy 2595
Powszechny Spis Rolny 2020 3979
Spis Powszechny 2021 3974
Wykazy 23675
Wykaz osób zwolnionych od podatku 9325
Wykaz szlaków turystycznych 4227
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 1505
Wykaz Koordynatorów do spraw dostępności 826
Petycje 23347
Petycje rozpatrywane przez Radę Miejską 795
Petycje rozpatrywane przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego 1973
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 1500
Konsultacje Społeczne 21540
Konsultacje aktów prawa miejscowego 772
Konsultacje Społeczne - Leśnictwo i Łowiectwo 192
Zgromadzenia 2001
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 6431
Zagospodarowanie przestrzenne 2858
Dane Przestrzenne 3114
Gminny portal mapowy 0
Zbiory danych APP 629
Ochrona Danych Osobowych 7753
Klauzule informacyjne 29773
Realizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 374
Realizacja ustawy o dodatku węglowym oraz wsparcia odbiorców ciepła i energii elektrycznej 519
Deklaracja Dostępności 3609

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Cyberbezpieczeństwo 1655
Redakcja biuletynu 8662
Rejestr zmian 2295658
Mapa serwisu 7912
Statystyki 7757
Archiwum BIP 0
Kontakt 218888
« powrót do poprzedniej strony