ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.
Statut gminy Nowogród Bobrzański przyjęto uchwałą Nr LXII/389/2018 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 września 2018r.  (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2019 r. poz. 1270) określa:
 • organizację wewnętrzną rady § 14,
 • tryb pracy rady § 15 - § 30,
 • zasady i tryb pracy komisji rewizyjnej § 31 - § 43,
 • zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji § 44,
 • zasady i tryb działania klubów radnych § 45 - § 46.
Rada Miejska działa:
 • na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał i poprzez swoje stałe komisje,
 • sesje są zwoływane przez przewodniczącego rady i odbywają się w ilości potrzebnej do wykonywania zadań rady,
 • rada obraduje na sesjach rozstrzygając w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, jak również w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.
 • Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady, w szczególności:
  1) zwołuje sesje rady,
  2) przewodniczy obradom,
  3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady,
  4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  5) podpisuje uchwały rady,
  Przewodniczący jest upoważniony do reprezentowania rady na zewnątrz.
Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym:
 • w pierwszym roku kadencji w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji,
 • w latach następnych, na ostatniej sesji poprzedzającej rok objęty planem pracy.
Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2024 r. przyjęto uchwałą Nr LXXXIV/729/2024 z dnia 8 lutego 2024 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-24 12:21:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wanda Kwas
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-24 12:40:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wanda Kwas
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-09 11:54:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6005 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »