ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-01-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-17 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 606.4 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 117.8 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 118.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 114.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 517 KiB)
 • Projekt budowlany 1 (PDF, 11.6 MiB)
 • Załączniki do przetargu (ZIP, 14.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 200.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ z 06.02.2020 (PDF, 642.3 KiB)
 • Opis techniczny projektu - zaktualizowany 06.02.2020 (PDF, 532.9 KiB)
 • Zestawienie wprowadzonych zmian 06.02.2020 (PDF, 207.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (PDF, 267.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-20 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Dobroszów Mały i Kotowice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 393 KiB)
 • SIWZ (PDF, 402.2 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 22.2 KiB)
 • Oświadczenie DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (DOCX, 23.3 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 19 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 86.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 144.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 170.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 172 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 296.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-13 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański w okresie od 15.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1017.5 KiB)
 • Wzór oferty (DOC, 68 KiB)
 • Formularz cenowy (XLSX, 16.1 KiB)
 • JEDZ (DOC, 183.5 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 17.5 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 16.1 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 18.1 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 431.1 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 16.1 KiB)
 • Wykaz usług (DOC, 36 KiB)
 • SIWZ zmiana z 12.12.2019 r. (PDF, 1 MiB)
 • Klucz publiczny (niezbędny do szyfrowania ofert) (ASC, 700 B)
 • Zmiana SIWZ z dnia 09.01.2020 r. (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 2.9 MiB)
 • Zmiana SIWZ z 13.01.2020 r. (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 308 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - korekta (PDF, 307.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-12 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 478.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 630.7 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 29.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 24.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 546.6 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 104.9 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 333.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 346.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 304.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-05 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2019/2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.1 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 24.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.1 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 16.1 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 34 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 333.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 296.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-18 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 104.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 652.1 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 28.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 30.1 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 24.8 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 550.7 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Oświadczenie nr 1 (DOCX, 26.6 KiB)
 • Oświadczenie nr 2 (DOCX, 24.9 KiB)
 • Oświadczenie nr 3 (DOCX, 30.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 258.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 263.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 299.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-08-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-30 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Przybymierz, Drągowina, Kaczenice i Krzewiny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428 KiB)
 • SIWZ (PDF, 726.8 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 297.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 299.3 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 294.7 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 197.4 KiB)
 • Projekt zagospodarowania OSA (PDF, 2.7 MiB)
 • Projekt zagospodarowania Kaczenice (PDF, 772.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 249.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 260.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-22 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 514.5 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 21.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.5 KiB)
 • Grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 18.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 393 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 115.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 173.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 288.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 239.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-21 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wraz z montażem wyposażenia Otwartej Strefy Aktywności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz elementów małej architektury, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowościach gminy Nowogród Bobrzański: Przybymierz, Drągowina, Kaczenice i Krzewiny
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 719 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 297.8 KiB)
 • Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 298.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 294.7 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 189.9 KiB)
 • Projekt zagospodarowania OSA (PDF, 2.7 MiB)
 • Projekt Zagospodarowania Kaczenice (PDF, 772.9 KiB)
 • SIWZ zmiana 07.08.2019 r. (PDF, 728.3 KiB)
 • Oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 298.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 208.7 KiB)
 • Wzór umowy - zmiana 13.08.2019 r. (PDF, 197 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 134.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 313.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-13 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 426.5 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 22.1 KiB)
 • Oświadczenie o spałnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.4 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 19 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 144.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 62.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 173.9 KiB)
 • Specifikacja techniczna - zmiana 09.08.2019 r. (DOCX, 62.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 211.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 311.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 237.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji