ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja Dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
 • Data publikacji strony internetowej: 2012-07-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • nie posiadają opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby ze specjalnymi potrzebami,
 • niektóre dokumenty opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w instytucji, która jest autorem i dysponentem informacji.
Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • transmisje (streaming video live) są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Batkowski
 • e-mail: 
 • Telefon: 517886280
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: https://www.rpo.gov.pl/
 • E-mail:
 • Telefon: 800676676
 
 
Dostępność architektoniczna
 
Adres
 1. lubuskie
 2. zielonogórski
 3. Nowogród Bobrzański
 4. Nowogród Bobrzański
 5. ul. Słowackiego 11
 6. 66-010 Nowogród Bobrzański
Parking
 1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 3. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 5 metrów.
 4. Parking jest bezpłatny.
 5. Przy ulicy przed wejściem do budynku Urzędu.
Pies asystujący
 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
Wejście do budynku
 1. Do wejścia prowadzą schody.
 2. Przy schodach znajduje się poręcz.
 3. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 10%.
 4. Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 220 centymetrów.
 5. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 6. Otwierają się na zewnątrz.
 7. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 8. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 9. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 10. Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
 11. Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
Przestrzeń za wejściem
 1. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 2. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 3. Punkt obsługi znajduje się na parterze w bezpośredniej bliskości wejścia do urzędu.
Ciągi poziome
 1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 2. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
Ciągi pionowe
Schody
 1. Ciąg schodów składa się z 12 stopni.
 2. Stopień ma wysokość 23 centymetrów.
 3. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 
Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 
Pomieszczenia
 1. Około 10% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Batkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-29 15:20:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Konrad Dobrzański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-29 15:20:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-30 09:37:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »