ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-02-26 Zarządzenia Burmistrza Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa ( częściowa ) budynku komunalnego ... w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 17/2018 Obowiązujący
52 2018-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Przyjęcia "Programu rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański na lata 2017-2023" LIV/333/2018 Obowiązujący
53 2018-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Przyjęcia zaktualizowanego "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowogród Bobrzański" LIV/332/2018 Obowiązujący
54 2018-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Przekazania do komisji rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego LIV/331/2018 Obowiązujący
55 2018-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji rewizyjnej LIV/330/2018 Obowiązujący
56 2018-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański" LIV/329/2018 Obowiązujący
57 2018-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników LIV/328/2018 Obowiązujący
58 2018-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. LIV/327/2018 Obowiązujący
59 2018-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane LIV/326/2018 Obowiązujący
60 2018-02-27 Uchwały Rady Miejskiej Podziału gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu LIV/325/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu