ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiazującego na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
IX/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
O zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
O zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Nr aktu prawnego
IX/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
IX/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
IX/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
Nr aktu prawnego
IX/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym Klubie Dziecięcym
Nr aktu prawnego
IX/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Klub Dziecięcy i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
IX/61/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji