ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1231
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2014-2024
Nr aktu prawnego
56/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1232
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2014 rok
Nr aktu prawnego
55/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1233
Data podjęcia
2014-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
54/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1234
Data podjęcia
2014-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia postępowania dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
53/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1235
Data podjęcia
2014-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nowogród Bobrzański od osoby fizycznej.
Nr aktu prawnego
60/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1236
Data podjęcia
2014-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zamiany nieruchomości.
Nr aktu prawnego
59/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1237
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogród Bobrzański do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
LIII/325/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1238
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zasad przyznawania stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
Nr aktu prawnego
LIII/324/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1239
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Nr aktu prawnego
LIII/323/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1240
Data podjęcia
2014-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Nowogród Bobrzański lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Nr aktu prawnego
LIII/322/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji