ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 801
Data podjęcia
2013-10-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
82/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 802
Data podjęcia
2013-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok
Nr aktu prawnego
81/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 803
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Nowogród Bobrzański konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"
Nr aktu prawnego
80/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 804
Data podjęcia
2013-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym dla nieruchomości położonych w miejscowości Białowice
Nr aktu prawnego
79/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 805
Data podjęcia
2013-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nr aktu prawnego
78/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 806
Data podjęcia
2013-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na wykonanie "Zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych"
Nr aktu prawnego
74/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 807
Data podjęcia
2013-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji egzaminacyjnej
Nr aktu prawnego
77/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 808
Data podjęcia
2013-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok
Nr aktu prawnego
76/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 809
Data podjęcia
2013-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
75/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 810
Data podjęcia
2013-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołanie Komisji Przetargowej do wywołania wykonawcy odbioru odpadów komunalnych na ternie Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
Zarządzenie nr 73/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji