ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 21/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 21/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. księgowości budżetowej [1]

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat planowania i finansów

Data udostępnienia: 2024-04-05

Ogłoszono dnia: 2024-04-05

Termin składania dokumentów: 2024-04-19 15:00:00

Nr ogłoszenia: 21/2024

Zlecający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe, ekonomiczne lub rachunkowość;
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich;
 5. bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, przepisów dot. księgowości  i rachunkowości;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją;
 2. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista;
 3. umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym interesantem, odporność na stres;
 4. dobra znajomość obsługi komputera;
 5. znajomość programu księgowość budżetowa;
 6. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Księgowanie dokumentów księgowych budżetu i urzędu w zakresie dochodów
 2. Sporządzanie sprawozdań za Urząd Miejski: Rb-27s, Rb-N, Rb-27zz, Rb-50, Rb-ZN Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian w Funduszu, Informacja Dodatkowa.
 3. Księgowanie dokumentów księgowych budżetu i urzędu w zakresie wydatków
 4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych Urzędu Miejskiego Rb-28s, Rb-Z.
 5. Sporządzanie na podstawie sprawozdań jednostkowych sprawozdań za gminę: Rb-27s, Rb 28s , Rb-N,  Rb Z, Rb-27zz, Rb-50, Rb-ZN, Rb-PDP.
 6. Sporządzanie sprawozdań Rb-NDS, Rb-ST.
 7. Uzgadnianie zaksięgowanych pozycji
 8. Prowadzenie analityki do kont syntetycznych w zakresie: należności i zobowiązań budżetowych, kont rozrachunkowych, sum depozytowych,
 9. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie dochodów i wydatków
 10. Prowadzenie akt i kompletowanie przepisów dotyczących zajmowanego stanowiska zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt;
 11. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu urzędu i budżetu Gminy – na polecenie i według ustaleń Skarbnika Gminy.
 12. Prawidłowe i terminowe archiwizowanie dokumentów.
 13. Nadzór w zakresie terminowego prowadzenia urządzeń kasowych i podatkowych.
 14. Merytoryczna i finansowa kontrola wyciągów bankowych
 15. Dekretowanie korespondencji wpływającej do urzędu w zakresie spraw należących do pracowników referatu planowania i finansów
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Skarbnika Gminy, Zastępcę Burmistrza oraz Sekretarza.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego na pierwszym piętrze, stanowisko wyposażone w drukarkę, zestaw komputerowy i odpowiednie oprogramowanie oraz z pakietem Microsoft Office. W budynku brak jest windy.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny z podaniem adresu do korespondencji - własnoręcznie podpisany
 3. szczegółowo wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany;
 4. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych; (druk dostępny w ogłoszeniu lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim);
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-04-19 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stanowisko ds. księgowości budżetowej [1]” oraz swoimi danymi korespondencyjnymi na adres:
Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66 – 010 Nowogród Bobrzański

lub dostarczyć osobiście do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 kwietnia 2024 roku do godz. 15:00

VII. Informacje dodatkowe:

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane, o ile nie będą podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty można odebrać w terminie trzech miesięcy, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne przeprowadzona będzie rozmowa i/lub test kwalifikacyjny, o terminie których kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie, na wskazane przez nich numery.  Informujemy, że Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim                   z siedzibą przy, ul. Słowackiego 11 jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22¹ kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie naboru bez podania przyczyny. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia naboru, jeżeli kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
 
W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę i/lub test kwalifikacyjny należy mieć przy sobie (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego wykształcenia, które zostały ujęte w kwestionariuszu osobowym pkt 6,7,8.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-05 09:08:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Załoga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-05 09:31:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Załoga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-10 13:29:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony