Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: I przetarg ustny ograniczony

Ogłaszający: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Rodzaj: Publiczny przetarg ustny ograniczony

Dotyczy: Nowogród Bobrzański ul. Akacjowa, działka nr 1706/32

Ogłoszono dnia: 2024-05-23 00:00:00 przez

Data przetargu

2024-06-26 13:00:00

Miejsce

Budynek Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, pok. nr 100

Księga wieczysta

ZG1E/00064849/5

Cena wywoławcza

12500,00 zł (zw. z vat)

Wadium

1300,00 zł

Opis

Nieruchomość gruntowa określona działką ewidencyjną 1706/32 o powierzchni 199 m2 w Nowogrodzie Bobrzańskim . Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Akacjowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Kształt działki prostokątny. Działka leży w kompleksie działek zabudowanych i pod zabudowę mieszkaniową przylegająca do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi, lecz ze względu na swoją powierzchnie nie może stanowić samodzielnej nieruchomości i może być jedynie sprzedana na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej. Droga ul. Akacjowej urządzona i uzbrojona w media. Przedmiotowa działka o nr ewidencyjnym 1706/32 nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka położona jest zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowogród Bobrzański (Uchwała nr XXXV/328/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. ze zmianami)- jako: TO- tereny otwarte z przewagą terenów wykorzystywanych rolniczo. Na w/w działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Informacje dodatkowe

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, najpóźniej do dnia 18 czerwca 2024 r., do godziny 15:00 pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu. Dane należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg 1706/32”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Skrucha
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-24 13:40:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Skrucha
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-24 13:41:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skrucha
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-25 07:49:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
212 raz(y)