Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kierownictwo Urzędu

Szczegóły informacji

Sekretarz

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-15 15:51:17 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Funkcję sekretarza pełni  Pan Roman Andzel
    Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. ( art. 5 ) sekretarz gminy zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę.
    Zakres zadań sekretarza reguluje Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza nr  18/03/11  z  24 marca 2011 r..
    
    Zadania sekretarza:
    W ramach ustalonych przez burmistrza kompetencji, zabezpiecza materialno-techniczne warunki pracy urzędu, zapewniając sprawne jego funkcjonowane.
    Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
    Organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
    Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
    Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.
    Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego zaatwiania spraw obywateli.
    Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, koniecznej w tym wzgledzie dokumentacji oraz wszelkiej informacji o charakterze publicznym na terenie gminy.
    Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.
    Kierowanie urzędem miejskim w imieniu burmistrza, odpowiedzialność za przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy przez pracowników.
    Aktualizacja posiadanych zbiorów przepisów prawnych.
    Nadzór nad zgodnością przygotowywanych przez pracowników decyzji z aktualnym stanem prawnym.
    Zapewnienie obsługi prawnej urzędu miejskiego.
    Udział w przygotowywaniu projektów uchwał, odpowiedzialność za prawidłowość formalno-prawną uchwał podejmowanych przez Radę Miejską.
    Podpisywanie wszelkich zaświadczeń i poświadczen urzędowych.
    Sprawuje nadzór nad stanowiskami: ds. obsługi sekretariatu, ds. obsługi rady, usc, ds. ewidencji ludności, ds. obsługi urzędu.
    Wykonywanie innych prac zleconych przez burmistrza i jego zastępcę.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Kwas
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Kwas
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-15 15:49:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-15 15:51:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-15 14:29:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4650 raz(y)