Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Drągowina
Nr aktu prawnego
XVII/136/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany statutu Sołectwa Dobroszów Wielki
Nr aktu prawnego
XVII/135/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobroszów Mały
Nr aktu prawnego
XVII/134/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieszów
Nr aktu prawnego
XVII/133/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bogaczów
Nr aktu prawnego
XVII/132/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Białowice
Nr aktu prawnego
XVII/131/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Nr aktu prawnego
XVII/130/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Nowogrodu bobrzańskiego o uchyleniu zarządzenia w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, trawników oraz napełniania zbiorników ( np. baseny, oczka wodne ) z sieci wodociągowej
Nr aktu prawnego
XVII/128/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia trybu udzielania, rozliczania, kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XVII/129/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotowice
Nr aktu prawnego
XVII/127/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji