Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nr aktu prawnego
11/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
10/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nr aktu prawnego
9/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
8/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XIX/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XIX/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przystąpienia gminy Nowogród Bobrzański do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XIX/169/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XIX/168/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji