Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w  nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
18/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Rozdysponowania rezerwy ogólnej
Nr aktu prawnego
17/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz rezerwy inwestycyjnej
Nr aktu prawnego
16/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nr aktu prawnego
15/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Kategoryzacji sołectw
Nr aktu prawnego
14/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Nr aktu prawnego
13/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania pełnomocnika burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii
Nr aktu prawnego
12/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nr aktu prawnego
11/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
10/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nr aktu prawnego
9/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji