Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku bankowego służącego realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w 2024 roku
Nr aktu prawnego
41/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiana budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok
Nr aktu prawnego
40/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 003835F na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/738/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 003818F na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/737/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 003813F na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/736/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I)”
Nr aktu prawnego
LXXXIV/735/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071 wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice”
Nr aktu prawnego
LXXXIV/734/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/733/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Nr aktu prawnego
LXXXIV/732/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXXIV/730/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji