Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
58/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
57/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
56/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiana budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok
Nr aktu prawnego
55/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXXV/751/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXV/750/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
LXXXV/749/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy w Nowogrodzie Bobrzańskim i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
LXXXV/748/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia sezonu kąpielowego w 2024 roku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXV/747/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowogród Bobrzański w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LXXXV/746/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji