Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1271
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przystąpienia gminy Nowogród Bobrzański do stowarzyszenia "Klaster Turystyki Historycznej" w charakterze członka wspierającego
Nr aktu prawnego
XXVI/245/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 1272
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klępina
Nr aktu prawnego
XXVI/244/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 1273
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kotowice
Nr aktu prawnego
XXVI/243/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 1274
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krzywa
Nr aktu prawnego
XXVI/242/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 1275
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łagoda
Nr aktu prawnego
XXVI/241/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 1276
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/240/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 1277
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XXVI/239/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 1278
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2021 rok
Nr aktu prawnego
139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 1279
Data podjęcia
2020-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 1280
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Podgórzyce
Nr aktu prawnego
137/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji