ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Nr aktu prawnego
XVII/130/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Nowogrodu bobrzańskiego o uchyleniu zarządzenia w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, trawników oraz napełniania zbiorników ( np. baseny, oczka wodne ) z sieci wodociągowej
Nr aktu prawnego
XVII/128/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia trybu udzielania, rozliczania, kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XVII/129/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotowice
Nr aktu prawnego
XVII/127/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Nadania nazwy ulicy w miejscowości Niwiska
Nr aktu prawnego
XVII/126/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XVII/125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XVII/124/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XVII/123/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVII/122/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej oraz rezerwy na wydatki związane z robotami publicznymi i interwencyjnymi
Nr aktu prawnego
155/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji