ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXXIV/730/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXXIV/729/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/728/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/727/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/726/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXXXIV/725/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/724/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/723/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nowogród Bobrzański i terenu w miejscowości Klępina, gmina Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/722/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Pozbawienia drogi gminnej nr 001902F kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
LXXXIV/721/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji