ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2024-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Sportowej i ul. Fabrycznej w miejscowości Nowogród Bobrzański"
Nr aktu prawnego
52/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nowogród Bobrzański od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej ozn. nr 100/8 o pow. 0,0058 ha oraz nr 100/10 o pow. 0,0053 ha położonych w Bogaczowie obręb 0002
Nr aktu prawnego
51/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiana budżetu gminy Nowogród Bobrzański na 2024 rok
Nr aktu prawnego
50/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Upoważnienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim do realizacji programów „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 oraz do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
49/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Udzielenie pełnomocnictwa do realizacji programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024" - Moduł II
Nr aktu prawnego
48/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Nr aktu prawnego
47/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności
Nr aktu prawnego
46/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
45/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
44/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji rekrutacyjnej
Nr aktu prawnego
43/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji