ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1631
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXII/208/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1632
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/209/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1633
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/207/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1634
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2013 roku
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/206/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1635
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( Spółka Wodno-Ściekowa w Nowogrodzie B.)
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/205/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1636
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrz. na 2013 rok
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/204/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1637
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogród Bobrz.
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/202/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1638
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/201/13
Status
Uchylony
Lp: 1639
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/200/13
Status
Uchylony
Lp: 1640
Data podjęcia
2013-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
Nr XXXI/199/13
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji