ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białowice, gmina Nowogród Bobrzański"
Nr aktu prawnego
174/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Przebudowa drogi gminnej nr 003811F dz. nr ew.44 w m. Przybymierz - etap II"
Nr aktu prawnego
173/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 00381F w miejscowości Skibice, gmina Nowogród Bobrzański"
Nr aktu prawnego
172/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjętych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.
Nr aktu prawnego
171/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Montaż paneli dźwiękochłonnych na sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 7"
Nr aktu prawnego
170/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Unieważnienia zarządzenia nr 159/2023 w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za osiągnięte wyniki sportowe
Nr aktu prawnego
169/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Upoważnienia zastępcy kierownika MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Nr aktu prawnego
168/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Upoważnienia starszego referenta MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Nr aktu prawnego
167/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Upoważnienia kierownika MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Nr aktu prawnego
166/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Upoważnienia specjalisty pracy socjalnej MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim do wprowadzenia danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Nr aktu prawnego
165/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji