ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kotowice
Nr aktu prawnego
XVII/139/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klępina
Nr aktu prawnego
XVII/138/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Kaczenice
Nr aktu prawnego
XVII/137/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Drągowina
Nr aktu prawnego
XVII/136/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany statutu Sołectwa Dobroszów Wielki
Nr aktu prawnego
XVII/135/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobroszów Mały
Nr aktu prawnego
XVII/134/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieszów
Nr aktu prawnego
XVII/133/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bogaczów
Nr aktu prawnego
XVII/132/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Białowice
Nr aktu prawnego
XVII/131/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Nr aktu prawnego
XVII/130/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji