ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 721
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Likwidacji Szkoły Podstawowej w Bogaczowie
Nr aktu prawnego
XXXII/214/13
Status
Uchylony
Lp: 722
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wniesienie do NSA w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dn. 29.11.2012 r.
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/213/13
Status
Obowiązujący
Lp: 723
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/212/13
Status
Obowiązujący
Lp: 724
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Plany pracy komisji na 2013 rok
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/211/13
Status
Obowiązujący
Lp: 725
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim na 2013 rok
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/210/13
Status
Obowiązujący
Lp: 726
Data podjęcia
2013-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXII/208/13
Status
Obowiązujący
Lp: 727
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/209/13
Status
Obowiązujący
Lp: 728
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/207/13
Status
Obowiązujący
Lp: 729
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2013 roku
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/206/13
Status
Obowiązujący
Lp: 730
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ( Spółka Wodno-Ściekowa w Nowogrodzie B.)
Nr aktu prawnego
Nr XXXII/205/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji