ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 701
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej rozporządzenie w sprawie obszarów chronionych.
Nr aktu prawnego
XXXVI/233/13
Status
Obowiązujący
Lp: 702
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/232/13
Status
Obowiązujący
Lp: 703
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Absolutorium dla Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XXXVI/231/13
Status
Obowiązujący
Lp: 704
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/230/13
Status
Obowiązujący
Lp: 705
Data podjęcia
2013-05-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
39/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 706
Data podjęcia
2013-05-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
XXXV/229/13
Status
Obowiązujący
Lp: 707
Data podjęcia
2013-05-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Likwidacji Szkoły Podstawowej w Bogaczowie
Nr aktu prawnego
XXXV/228/13
Status
Obowiązujący
Lp: 708
Data podjęcia
2013-05-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/227/13
Status
Obowiązujący
Lp: 709
Data podjęcia
2013-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
Nr aktu prawnego
XXXIV/226/13
Status
Zmieniony
Lp: 710
Data podjęcia
2013-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXXIV/225/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji