ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2013-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/242/13
Status
Obowiązujący
Lp: 692
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII/241/13
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański, części obrębu Białowice i części obrębu 2 Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XXXVII/240/13
Status
Obowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
XXXVII/239/13
Status
Obowiązujący
Lp: 695
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i granic ich obwodów oraz ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
XXXVII/238/13
Status
Obowiązujący
Lp: 696
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XXXVII/237/13
Status
Obowiązujący
Lp: 697
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/236/13
Status
Obowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2013-2017
Nr aktu prawnego
XXXVII/235/13
Status
Obowiązujący
Lp: 699
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy
Nr aktu prawnego
55/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 700
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Nr aktu prawnego
XXXVI/234/13
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji