ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2023-2033
Nr aktu prawnego
LXXXII/697/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Powołania Skarbnika Gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXI/696/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Odwołania skarbnika gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXI/695/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXXI/694/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXXI/693/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LXXXI/692/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia programu współpracy gminy Nowogród Bobrzańskim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXXXI/691/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXI/690/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród pieniężnych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Nowogród Bobrzański za osiągnięte wyniki sportowe
Nr aktu prawnego
LXXXI/689/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LXXXI/688/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji