ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2020-2025
Nr aktu prawnego
XVIII/152/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania zespołu oceniającego oferty na: "Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w jednostkach gminy Nowogród Bobrzański w 2020 roku ..."
Nr aktu prawnego
163/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok
Nr aktu prawnego
161/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji egzaminacyjnej
Nr aktu prawnego
160/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-12-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nr aktu prawnego
159/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany zarządzenia w sprawie instrukcji kasowej i druków ścisłego zarachowania
Nr aktu prawnego
158/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-12-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok
Nr aktu prawnego
157/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-12-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
156/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XVII/151/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia programu współpracy gminy Nowogród Bobrzański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVII/150/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji