ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 641
Data podjęcia
2014-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/290/14
Status
Obowiązujący
Lp: 642
Data podjęcia
2014-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"
Nr aktu prawnego
XLVII/289/14
Status
Obowiązujący
Lp: 643
Data podjęcia
2014-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
XLVII/288/14
Status
Obowiązujący
Lp: 644
Data podjęcia
2014-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Nieodpłatnego przyjęcia na mienie Gminy Nowogród Bobrzański części działki nr 149 położonej w miejscowości Dobroszów Wielki
Nr aktu prawnego
XLVII/287/14
Status
Obowiązujący
Lp: 645
Data podjęcia
2014-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XLVII/286/14
Status
Obowiązujący
Lp: 646
Data podjęcia
2014-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
Nr aktu prawnego
XLVII/285/14
Status
Uchylony
Lp: 647
Data podjęcia
2014-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/284/14
Status
Obowiązujący
Lp: 648
Data podjęcia
2014-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Upoważnienia kierownika MGOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Nr aktu prawnego
XLVI/283/14
Status
Obowiązujący
Lp: 649
Data podjęcia
2014-01-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia opinii dotyczącej łączenia Powiatu Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XLVI/282/13
Status
Obowiązujący
Lp: 650
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wykazu i planu finansowego wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
Nr aktu prawnego
XLV/281/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji