ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Cieszów
Nr aktu prawnego
XVII/133/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bogaczów
Nr aktu prawnego
XVII/132/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Białowice
Nr aktu prawnego
XVII/131/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Nr aktu prawnego
XVII/130/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Nowogrodu bobrzańskiego o uchyleniu zarządzenia w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, trawników oraz napełniania zbiorników ( np. baseny, oczka wodne ) z sieci wodociągowej
Nr aktu prawnego
XVII/128/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia trybu udzielania, rozliczania, kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XVII/129/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotowice
Nr aktu prawnego
XVII/127/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Nadania nazwy ulicy w miejscowości Niwiska
Nr aktu prawnego
XVII/126/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XVII/125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XVII/124/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji