ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok
Nr aktu prawnego
164/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
Nr aktu prawnego
XVIII/162/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
Nr aktu prawnego
XVIII/161/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/160/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy, pełniących funkcję dziennego opiekuna lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XVIII/159/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Nowogród Bobrzański oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Nr aktu prawnego
XVIII/158/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XVIII/157/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/156/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2019 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/155/2019
Status
Nieobowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2019-2024
Nr aktu prawnego
XVIII/154/2019
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji