ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
LXXXIV/727/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/726/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXXXIV/725/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/724/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/723/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nowogród Bobrzański i terenu w miejscowości Klępina, gmina Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/722/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Pozbawienia drogi gminnej nr 001902F kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
LXXXIV/721/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Pozbawienia drogi gminnej nr 003822F kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
LXXXIV/720/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 003839F na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
LXXXIV/719/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Pozbawienia drogi gminnej nr 003828F kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej
Nr aktu prawnego
LXXXIV/718/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji