ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XIX/168/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania
Nr aktu prawnego
XIX/167/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Nr aktu prawnego
XIX/166/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XIX/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zamiana uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowogród Bobrzański na lata 2020 - 2025
Nr aktu prawnego
XIX/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Rozdysponowania rezerwy ogólnej
Nr aktu prawnego
7/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2020 rok
Nr aktu prawnego
6/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
5/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenia wyborów uzupełniających członków rady sołeckiej sołectwa Pierzwin
Nr aktu prawnego
4/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji