ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1291
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i granic ich obwodów oraz ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
XXXVII/238/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1292
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XXXVII/237/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1293
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/236/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1294
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2013-2017
Nr aktu prawnego
XXXVII/235/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1295
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy
Nr aktu prawnego
55/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1296
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Nr aktu prawnego
XXXVI/234/13
Status
Uchylony
Lp: 1297
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniającej rozporządzenie w sprawie obszarów chronionych.
Nr aktu prawnego
XXXVI/233/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1298
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/232/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1299
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Absolutorium dla Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XXXVI/231/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1300
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/230/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji