ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1271
Data podjęcia
2013-09-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/245/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1272
Data podjęcia
2013-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok
Nr aktu prawnego
72/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1273
Data podjęcia
2013-08-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zadanie "Wykonanie kanalizacji deszczowej kanałem otwartym do rzeki Bóbr..."
Nr aktu prawnego
67/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1274
Data podjęcia
2013-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Nr aktu prawnego
XXXVIII/244/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1275
Data podjęcia
2013-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwalonej uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/243/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1276
Data podjęcia
2013-07-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/242/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1277
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XXXVII/241/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1278
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogród Bobrzański, części obrębu Białowice i części obrębu 2 Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XXXVII/240/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1279
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
XXXVII/239/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1280
Data podjęcia
2013-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i granic ich obwodów oraz ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
XXXVII/238/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji