ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyjęcia dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
IX/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
Nr aktu prawnego
IX/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w samorządowym Klubie Dziecięcym
Nr aktu prawnego
IX/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Klub Dziecięcy i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
IX/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
IX/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
IX/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Podziału sołectwa Podgórzyce
Nr aktu prawnego
IX/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX/56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Powołania skarbnika gminy
Nr aktu prawnego
IX/55/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji