ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
X/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Nr aktu prawnego
X/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia "Programu wspierania rodziny w gminie Nowogród Bobrzański na lata 2019-2021"
Nr aktu prawnego
X/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Nr aktu prawnego
X/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiana uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania obni9żek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
Nr aktu prawnego
X/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-05-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
X/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiazującego na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
IX/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
O zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
O zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Nr aktu prawnego
IX/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
IX/65/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji