ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Nr aktu prawnego
XI/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
XI/79/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyznania dotacji na prace konserwatorskie
Nr aktu prawnego
XI/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia statutu sołectwa Turów
Nr aktu prawnego
XI/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia statutu sołectwa Podgórzyce
Nr aktu prawnego
XI/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Odwołania skarbnika gminy
Nr aktu prawnego
XI/75/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji