ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu drogowego wraz z budową tymczasowej drogi i obiektu mostowego”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.128.2023.LBaj

Obwieszczenie
Wojewody Lubuskiego
IB-II.7840.128.2023.LBaj
 
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Lubuski w dniu 22.12.2023 r. wydał inwestorowi – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze,
Aleja Niepodległości 32, 65 – 042 Zielona Góra, decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą:
„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu drogowego wraz z budową tymczasowej drogi i obiektu mostowego” w ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Nowogród Bobrzański”, obejmującej działki o nr ewid.
gr.: 559/9 obręb ewid. Nowogród Bobrzański, jednostka ewid. Nowogród Bobrzański – miasto (pas drogowy drogi gminnej nr 102401 F); 559/7, 558/2, 559/5, 574/4 obręb ewid. Nowogród Bobrzański, jednostka ewid. Nowogród Bobrzański – miasto (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 288); 559/18 obręb ewid. Nowogród Bobrzański, jednostka ewid. Nowogród Bobrzański – miasto (pas drogowy drogi gminnej
nr 102459 F); 564/13, 564/14 obręb ewid. Nowogród Bobrzański, jednostka ewid. Nowogród Bobrzański – miasto (teren zamknięty PKP).
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 8 – Wydział Infrastruktury, XIV piętro, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiego zamiaru – nr telefonu 957 851 787.
 
Treść decyzji jest także udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego od dnia 22.12.2023 r. (bip.lubuskie.uw.gov.pl).
Z up. Wojewody Lubuskiego
Katarzyna Kołupajło
Kierownik
Oddziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej
w Wydziale Infrastruktury
/podpisano podpisem elektronicznym/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Milewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-27 14:48:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sławomir Batkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-27 14:49:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sławomir Batkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-27 14:49:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji