ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-24 2018-09-10 13:30:00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 528 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 (PDF, 531.8 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 787.4 KiB)
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy (PDF, 25.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 8.6 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi - odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 513.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 113.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 230.9 KiB)
2 2018-08-09 2018-08-24 12:30:00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.1 KiB)
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy (PDF, 25.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 8.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 528 KiB)
 • STWIOR (PDF, 787.4 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 531.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 176.4 KiB)
3 2018-08-08 2018-08-23 13:30:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424.7 KiB)
 • Instalacja wentylacji zmiana (PDF, 561 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 11 MiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 14.2 MiB)
 • przedmiar1AJKbudNIWISKAświetlRESZTA (PDF, 72.7 KiB)
 • przedmiar1AJKelektrNIWISKAświetlica (PDF, 52.9 KiB)
 • przedmiar1AJKsanwewnNIWISKAświetlica (PDF, 59.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 927.7 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 531.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.1 KiB)
4 2018-08-07 2018-08-22 13:30:00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Projekt_Urzuty (ZIP, 41.7 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 11.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 530.5 KiB)
 • specyfikacja - Urzuty (PDF, 908 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.7 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 - zmiana 08.08.2018 (PDF, 532.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 232.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 109.3 KiB)
5 2018-07-25 2018-08-09 13:30:00 Przebudowa części przedszkola w celu utworzenia Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.6 KiB)
 • Oświadczenie nr 1 (DOCX, 250.1 KiB)
 • Oświadczenie nr 2 (DOCX, 248.4 KiB)
 • Oświadczenie nr 3 (DOCX, 250.4 KiB)
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 3 (DOCX, 248.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 (DOCX, 252.4 KiB)
 • Projekt branża budowlana (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt branża elektryczna (ZIP, 1.1 MiB)
 • Projekt branża sanitarna (ZIP, 738.2 KiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 6 MiB)
 • Przedmiar branża budowlana (PDF, 106.7 KiB)
 • Przedmiar branża elektryczna (PDF, 94.6 KiB)
 • Przedmiar branża sanitarna (PDF, 111.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 494.9 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 574.9 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 249.5 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 542.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 184.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.7 KiB)
6 2018-06-21 2018-07-06 09:30:00 Przebudowa części przedszkola w celu utworzenia Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 422.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 539 KiB)
 • Formularz ofertowy zał. nr 1 (DOCX, 249.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 (DOCX, 252.9 KiB)
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 3 (DOCX, 248.2 KiB)
 • Projekt umowy - zał. nr 4 (PDF, 548.6 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. nr 6 (PDF, 574.9 KiB)
 • Przedmiar branża budowlana (PDF, 106.7 KiB)
 • Przedmiar branża elektryczna (PDF, 94.6 KiB)
 • Przedmiar branża sanitarna (PDF, 111.9 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 279.5 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 249.9 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 248.4 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 250.2 KiB)
 • Dokumentacja projektowa 1 - zał. nr 5 (7Z, 7.4 MiB)
 • Branża budowlana - projekt (7Z, 7 MiB)
 • Branża elektryczna - projekt (7Z, 1.1 MiB)
 • Branża sanitarna - projekt (7Z, 733 KiB)
 • Branża budowlana - projekt (ZIP, 5.5 MiB)
 • Branża elektryczna - projekt (ZIP, 1.1 MiB)
 • Branża sanitarna - projekt (ZIP, 738.2 KiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 6 MiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnienie postępowania (PDF, 293.8 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 194 KiB)
7 2018-04-24 2018-05-15 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 553 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.7 KiB)
 • PRZEDMIARbudFABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIARelektrFABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIARsanFABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 1 MiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 7.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 5.1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.4 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 - zmiana 09.05.2018 r. (PDF, 548.7 KiB)
 • Wzór oferty - zmiana 09.05.2018 r. (DOCX, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 138.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 305.6 KiB)
8 2018-04-09 2018-04-24 13:30:00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 417.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 480.2 KiB)
 • Załącznik nr 1A_Oferta (DOCX, 52.8 KiB)
 • Załącznik nr 1B_Oferta (DOCX, 52.6 KiB)
 • Załącznik nr 2_Warunki i wyklucz (DOCX, 50.9 KiB)
 • Załącznik nr 3_Grupa kapitał (DOCX, 50.6 KiB)
 • Załącznik nr 4_Wykaz robót (DOCX, 51.6 KiB)
 • Załącznik nr 6A_Wzór umowy (PDF, 339.9 KiB)
 • Załącznik nr 6B_Wzór umowy (PDF, 319.1 KiB)
 • Załącznik nr 7_Cz. I_WOD___ INFO (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 8_Cz. II_POŚ.zip (ZIP, 232.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.8 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.5 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty część I (PDF, 188 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 303 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 202.2 KiB)
9 2018-03-02 2018-03-19 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.7 KiB)
 • PRZEDMIARbudFABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIARelektrFABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIARsanFABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 1 MiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 7.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 5.1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 300.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 115.1 KiB)
10 2018-02-09 2018-02-27 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 unieważniony
 • 3727_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 428 KiB)
 • 3728_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • 3729_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • 3730_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • 3731_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa_-_zalacznik_nr_3 (DOCX, 24.8 KiB)
 • 3732_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_oraz_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_-_zalacznik_nr_2 (DOCX, 32.9 KiB)
 • 3733_PRZEDMIARbudFABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • 3734_PRZEDMIARelektrFABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • 3735_PRZEDMIARsanFABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • 3736_SIWZ (PDF, 552.4 KiB)
 • 3737_SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • 3738_wykaz_robot_budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • 3739_Wzor_oferty_-_zalacznik_nr_1 (DOCX, 26.5 KiB)
 • 3740_Wzor_umowy_-_zalacznik_nr_4 (PDF, 547.9 KiB)
 • 3741_Projekt_budowlany (7Z, 6.8 MiB)
 • 3742_Projekt_wykonawczy (7Z, 5 MiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - zmienione (DOCX, 33.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 280.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 162.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 300.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu