ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-08-08 2018-08-23 13:30:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424.7 KiB)
 • Instalacja wentylacji zmiana (PDF, 561 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 11 MiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 14.2 MiB)
 • przedmiar1AJKbudNIWISKAświetlRESZTA (PDF, 72.7 KiB)
 • przedmiar1AJKelektrNIWISKAświetlica (PDF, 52.9 KiB)
 • przedmiar1AJKsanwewnNIWISKAświetlica (PDF, 59.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 927.7 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 531.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.1 KiB)
2 2018-07-25 2018-08-09 13:30:00 Przebudowa części przedszkola w celu utworzenia Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.6 KiB)
 • Oświadczenie nr 1 (DOCX, 250.1 KiB)
 • Oświadczenie nr 2 (DOCX, 248.4 KiB)
 • Oświadczenie nr 3 (DOCX, 250.4 KiB)
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 3 (DOCX, 248.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 (DOCX, 252.4 KiB)
 • Projekt branża budowlana (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt branża elektryczna (ZIP, 1.1 MiB)
 • Projekt branża sanitarna (ZIP, 738.2 KiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 6 MiB)
 • Przedmiar branża budowlana (PDF, 106.7 KiB)
 • Przedmiar branża elektryczna (PDF, 94.6 KiB)
 • Przedmiar branża sanitarna (PDF, 111.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 494.9 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 574.9 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 249.5 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 542.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 184.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu