ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-22 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 514.5 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 21.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.5 KiB)
 • Grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 18.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 393 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 115.1 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-13 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 426.5 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 22.1 KiB)
 • Oświadczenie o spałnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 23.4 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 19 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 144.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 62.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 173.9 KiB)
 • Specifikacja techniczna - zmiana 09.08.2019 r. (DOCX, 62.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 211.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-29 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 437.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 660.8 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 40.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnainiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 42.5 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 38.2 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 522.6 KiB)
 • Projekt budowlany - zał. nr 5 do SIWZ (ZIP, 51.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy - zał. nr 5 do SIWZ (ZIP, 52.2 MiB)
 • Przedmiar robót 1 (PDF, 169.7 KiB)
 • Przedmiar robót 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • STWiORB 1 (PDF, 122.9 KiB)
 • STWiORB 2 (PDF, 229.6 KiB)
 • Pozwolenie na budowę 1 (PDF, 826.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę 2 (PDF, 616.3 KiB)
 • Charakterystyka pompy ciepła (PDF, 617.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 372.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-25 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzwin
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 438 KiB)
 • SIWZ (PDF, 711.8 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 40.9 KiB)
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 42.5 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 38 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 522.4 KiB)
 • STWiORB 1 (PDF, 124.9 KiB)
 • STWiORB 2 (PDF, 229.5 KiB)
 • Przedmiar 1 (PDF, 176.2 KiB)
 • Przedmiar 2 (PDF, 1.6 MiB)
 • Pozwolenie na budowę 1 (PDF, 809.3 KiB)
 • Pozwolenie na budowę 2 (PDF, 599.1 KiB)
 • Charakterystyka pompy ciepła (PDF, 612 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 43.7 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 42.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 199 KiB)
 • SIWZ zmiana z 22.07.2019 r. (PDF, 718.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.4 KiB)