ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-14 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowogród Bobrzański
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 429.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 607 KiB)
 • Wzór oferty - załcznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 117.3 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 119 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 114.2 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 497.3 KiB)
 • Projekt budowlany - opis (PDF, 7.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 259.9 KiB)
 • STWiORB (PDF, 424.1 KiB)
 • Uzgodnienie 1 (PDF, 632 KiB)
 • Uzgodnienie 2 (PDF, 626.4 KiB)
 • Uzgodnienie 3 (PDF, 405 KiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 63.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 63.1 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 215.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 219.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 185.4 KiB)