ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-29 2018-11-06 13:30:00 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2018/2019 w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 588 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 (DOCX, 24.6 KiB)
 • Wzór Oświadczenia - zał. nr 2 (DOCX, 23.4 KiB)
 • Grupa Kapitałowa - zał. nr 3 (DOCX, 15.9 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 (PDF, 346.8 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 34.5 KiB)
 • Oświadczenie nr 1 (DOCX, 17.5 KiB)
 • Oświadczenie nr 2 (DOCX, 16.1 KiB)
 • Oświadczenie nr 3 (DOCX, 17.9 KiB)
 • Wzór gwarancji (PDF, 85.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.3 KiB)
2 2018-09-18 2018-10-03 13:30:00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 22.2 KiB)
 • Wzór oświadczenia grupa kapitałowa - załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 531.6 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Audyt energetyczny (PDF, 8.9 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 21.6 MiB)
 • Przedmiar Urzuty (PDF, 6.4 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna (PDF, 908 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 193 KiB)
3 2018-09-10 2018-09-25 13:30:00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 528.2 KiB)
 • Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 (PDF, 530.9 KiB)
 • STWiORB (PDF, 787.4 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy (PDF, 25.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 8.6 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi - odpowiedź na pytanie wykonawców (PDF, 300.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 194.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 (PDF, 196.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia świetlica Niwiska (PDF, 233.6 KiB)
4 2018-09-06 2018-09-21 12:30:00 Przebudowa części budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w celu utworzenia pomieszczeń w ramach programu Senior + w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 413.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 498 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 70.3 KiB)
 • Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 (DOCX, 72.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 69 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 543.1 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 67.3 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 68.9 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 71 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 99.9 KiB)
 • STWiORB - 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • STWiORB - 2 (PDF, 312.2 KiB)
 • STWiORB - 3 (PDF, 449.8 KiB)
 • Projekt wykonawczy (PDF, 4.5 MiB)
 • Projekt Budowlany (PDF, 20.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 192.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 195.3 KiB)
5 2018-08-08 2018-08-23 13:30:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424.7 KiB)
 • Instalacja wentylacji zmiana (PDF, 561 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 11 MiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 14.2 MiB)
 • przedmiar1AJKbudNIWISKAświetlRESZTA (PDF, 72.7 KiB)
 • przedmiar1AJKelektrNIWISKAświetlica (PDF, 52.9 KiB)
 • przedmiar1AJKsanwewnNIWISKAświetlica (PDF, 59.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 927.7 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 531.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu