ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-24 2018-05-15 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 553 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.7 KiB)
 • PRZEDMIARbudFABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIARelektrFABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIARsanFABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 1 MiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 7.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 5.1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.4 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 - zmiana 09.05.2018 r. (PDF, 548.7 KiB)
 • Wzór oferty - zmiana 09.05.2018 r. (DOCX, 26.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 138.3 KiB)
2 2018-04-09 2018-04-24 13:30:00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 417.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 480.2 KiB)
 • Załącznik nr 1A_Oferta (DOCX, 52.8 KiB)
 • Załącznik nr 1B_Oferta (DOCX, 52.6 KiB)
 • Załącznik nr 2_Warunki i wyklucz (DOCX, 50.9 KiB)
 • Załącznik nr 3_Grupa kapitał (DOCX, 50.6 KiB)
 • Załącznik nr 4_Wykaz robót (DOCX, 51.6 KiB)
 • Załącznik nr 6A_Wzór umowy (PDF, 339.9 KiB)
 • Załącznik nr 6B_Wzór umowy (PDF, 319.1 KiB)
 • Załącznik nr 7_Cz. I_WOD___ INFO (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 8_Cz. II_POŚ.zip (ZIP, 232.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 145.8 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 164.5 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty część I (PDF, 188 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu