ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-10-29 2018-11-06 13:30:00 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2018/2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 588 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 (DOCX, 24.6 KiB)
 • Wzór Oświadczenia - zał. nr 2 (DOCX, 23.4 KiB)
 • Grupa Kapitałowa - zał. nr 3 (DOCX, 15.9 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 (PDF, 346.8 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 34.5 KiB)
 • Oświadczenie nr 1 (DOCX, 17.5 KiB)
 • Oświadczenie nr 2 (DOCX, 16.1 KiB)
 • Oświadczenie nr 3 (DOCX, 17.9 KiB)
 • Wzór gwarancji (PDF, 85.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 246.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki (PDF, 260.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 229.4 KiB)
2 2018-10-20 2018-11-27 13:30:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański w roku 2019 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 87.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.4 KiB)
 • JEDZ (DOC, 206 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 16 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 30.8 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 17.5 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 16 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 17.9 KiB)
 • Wzór gwarancji (PDF, 95.4 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 39 KiB)
 • Wykaz usług (DOC, 37 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 379.1 KiB)
 • SIWZ zmiena 21.11.2018 (PDF, 668.5 KiB)
 • Wzór umowy zmiana 21.11.2018 (PDF, 391.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 147.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 112.5 KiB)
3 2018-09-18 2018-10-03 13:30:00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 22.2 KiB)
 • Wzór oświadczenia grupa kapitałowa - załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 531.6 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Audyt energetyczny (PDF, 8.9 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 21.6 MiB)
 • Przedmiar Urzuty (PDF, 6.4 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna (PDF, 908 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 193 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 236.1 KiB)
4 2018-09-10 2018-09-25 13:30:00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 528.2 KiB)
 • Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 (PDF, 530.9 KiB)
 • STWiORB (PDF, 787.4 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy (PDF, 25.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 8.6 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi - odpowiedź na pytanie wykonawców (PDF, 300.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 187.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 194.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2 (PDF, 196.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia świetlica Niwiska (PDF, 233.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 234.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 199.2 KiB)
5 2018-09-06 2018-09-21 12:30:00 Przebudowa części budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w celu utworzenia pomieszczeń w ramach programu Senior + rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 413.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 498 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 70.3 KiB)
 • Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 (DOCX, 72.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 69 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 543.1 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 67.3 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 68.9 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 71 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 99.9 KiB)
 • STWiORB - 1 (PDF, 1.3 MiB)
 • STWiORB - 2 (PDF, 312.2 KiB)
 • STWiORB - 3 (PDF, 449.8 KiB)
 • Projekt wykonawczy (PDF, 4.5 MiB)
 • Projekt Budowlany (PDF, 20.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 192.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 195.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 235.3 KiB)
6 2018-08-24 2018-09-10 13:30:00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 423.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 528 KiB)
 • Wzór oferty - zał. nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - zał. nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wzór umowy - zał. nr 4 (PDF, 531.8 KiB)
 • Oświadczenie 1 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie 2 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie 3 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 787.4 KiB)
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy (PDF, 25.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 8.6 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi - odpowiedź na pytania wykonawców (PDF, 513.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 113.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 230.9 KiB)
7 2018-08-09 2018-08-24 12:30:00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klępina unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.1 KiB)
 • Projekt Budowlany i Wykonawczy (PDF, 25.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 8.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 528 KiB)
 • STWIOR (PDF, 787.4 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 531.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 232.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 176.4 KiB)
8 2018-08-08 2018-08-23 13:30:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424.7 KiB)
 • Instalacja wentylacji zmiana (PDF, 561 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 11 MiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 14.2 MiB)
 • przedmiar1AJKbudNIWISKAświetlRESZTA (PDF, 72.7 KiB)
 • przedmiar1AJKelektrNIWISKAświetlica (PDF, 52.9 KiB)
 • przedmiar1AJKsanwewnNIWISKAświetlica (PDF, 59.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 531.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 927.7 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 531.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 189.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 233.6 KiB)
9 2018-08-07 2018-08-22 13:30:00 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Urzuty unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 19.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 17.6 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Projekt_Urzuty (ZIP, 41.7 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 11.1 MiB)
 • SIWZ (PDF, 530.5 KiB)
 • specyfikacja - Urzuty (PDF, 908 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 52.5 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 20.7 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 - zmiana 08.08.2018 (PDF, 532.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 232.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 109.3 KiB)
10 2018-07-25 2018-08-09 13:30:00 Przebudowa części przedszkola w celu utworzenia Klubu Dziecięcego w Nowogrodzie Bobrzańskim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.6 KiB)
 • Oświadczenie nr 1 (DOCX, 250.1 KiB)
 • Oświadczenie nr 2 (DOCX, 248.4 KiB)
 • Oświadczenie nr 3 (DOCX, 250.4 KiB)
 • Oświadczenie o grupie kapitałowej - zał. nr 3 (DOCX, 248.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - zał. nr 2 (DOCX, 252.4 KiB)
 • Projekt branża budowlana (ZIP, 5.5 MiB)
 • Projekt branża elektryczna (ZIP, 1.1 MiB)
 • Projekt branża sanitarna (ZIP, 738.2 KiB)
 • Projekt Wykonawczy (ZIP, 6 MiB)
 • Przedmiar branża budowlana (PDF, 106.7 KiB)
 • Przedmiar branża elektryczna (PDF, 94.6 KiB)
 • Przedmiar branża sanitarna (PDF, 111.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 494.9 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 574.9 KiB)
 • Wzór oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 249.5 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 542.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 184.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 190.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 234.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu