ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-26 2017-10-11 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 w toku
 • Dokumantacja Projektowa- zip (ZIP, 12.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 426.9 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.8 KiB)
 • PRZEDMIAR - bud - FABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIAR - elektr - FABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIAR - san - FABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.1 MiB)
2 2017-08-21 2017-09-05 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 unieważniony
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 12.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.7 KiB)
 • PRZEDMIAR_bud_FABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIAR_elektr_FABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIAR_san_FABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (PDF, 163.4 KiB)
3 2017-04-04 2017-05-15 13:30:00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach, dz. nr 6/2 i 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE) rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 944 KiB)
 • Spec_Niwiska_Świetlica (PDF, 927.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 702.4 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 30.7 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.4 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 30.3 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 27.4 KiB)
 • Załączniki do pobrania (ZIP, 11.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 430.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 140.8 KiB)
 • SIWZ - zmieniony (PDF, 1012.2 KiB)
 • Załączniki - NIWISKA (ZIP, 14.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 546.1 KiB)
 • Rys 6_Rzut parteru - Inst. wentylacji - zmiana (PDF, 561 KiB)
 • Wzór oferty (PDF, 371.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 364.2 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 318.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 173.4 KiB)
4 2017-02-13 2017-03-02 13:30:00 Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F oraz 102434F i 102472F w m. Nowogród Bobrzański. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 230.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 655.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 35.4 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.1 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 30.2 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 27 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 36.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 70 KiB)
 • Wzór gwarancji (DOCX, 29.8 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 28.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 657.6 KiB)
 • Załączniki-przedmiary-projekty (ZIP, 328.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 134.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 614.4 KiB)
 • SIWZ - zmieniony (PDF, 670.3 KiB)
 • Wzór oferty - zmieniony (DOCX, 29.1 KiB)
 • Wzór umowy - zmieniony (PDF, 683.3 KiB)
 • Decyzje - wycinka drzew (ZIP, 2.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (PDF, 387.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF, 814.3 KiB)
 • SIWZ_zmiana z 24.02.2017 r (PDF, 673.5 KiB)
 • Zmiana treśći ogłoszenia (PDF, 200.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania III (PDF, 209.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 282.9 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 589.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 196.3 KiB)
 • Informacja o zmianie umowy (PDF, 285.5 KiB)
5 2016-12-14 2016-12-22 13:30:00 Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w roku 2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 313.4 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 29.7 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 27.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 29.3 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 26.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 529.1 KiB)
 • Wykaz usług, wykaz sprzętu (DOC, 69.5 KiB)
 • Wzór gwarancji (DOCX, 29.4 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.6 KiB)
 • Wzór umowy - dowozy 2017 (PDF, 201.7 KiB)
 • Załacznik nr 5 - zestawienie ilości i kierunków (XLS, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 trasy dowozów (PDF, 107.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 198.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 587.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 192.8 KiB)
6 2016-10-22 2016-11-29 13:30:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański w roku 2017. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 707.9 KiB)
 • Wzór gwarancji (PDF, 194.3 KiB)
 • Wzór umowy 2017 (PDF, 496.7 KiB)
 • Edytowalna wersja formularza JEDZ (DOC, 206 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 55 KiB)
 • Wykaz usług (DOC, 47.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 31.8 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.8 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 31.3 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 28.3 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 37.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 452.4 KiB)
 • SIWZ - zmieniony (PDF, 709.4 KiB)
 • Wzór umowy - zmieniony (PDF, 496.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 110.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 588.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 102 KiB)
7 2016-07-25 2016-08-09 12:30:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej z remontem schodów zewnętrznych i budową zbiornika na nieczystości w miejscowości Wysoka unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 351.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 116.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 716.4 KiB)
 • STWiOR (PDF, 266.7 KiB)
 • załączniki do SIWZ (DOCX, 46.4 KiB)
 • Projekty (ZIP, 25.7 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 152 KiB)
8 2016-07-21 2016-08-05 12:00:00 Budowa instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni, inst. wod-kan. i instalacji c.o. w Przedszkolu ul. Kościuszki rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 202.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 731 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna (PDF, 504 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - edytowalne (DOCX, 45.5 KiB)
 • Projekt (ZIP, 20.7 MiB)
 • Załączniki nr 2 i 3 (PDF, 146.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 813.1 KiB)
 • Przedmiar robót - nowy (PDF, 355.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 283.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 192.9 KiB)
9 2016-07-08 2016-07-25 12:30:00 PRZEBUDOWA ULICY ZACISZE w Nowogrodzie Bobrzańskim rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 356.2 KiB)
 • Przedmia robót (PDF, 342.2 KiB)
 • STWiOR (PDF, 1.8 MiB)
 • umowa (PDF, 327.6 KiB)
 • Dokumentacja Techniczna (ZIP, 3.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 131.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 316.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 451.7 KiB)
10 2016-07-07 2016-07-22 12:30:00 Przebudowa świetlicy wiejskiej z remontem schodów zewnętrznych i budową zbiornika na nieczystości w miejscowości Wysoka unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 355.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 154.2 KiB)
 • Projekty (ZIP, 25.7 MiB)
 • przedmiarNOWOGRÓDświetl_WYSOKA_003_KS (PDF, 116.2 KiB)
 • STWiOR (DOC, 106.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 116.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu