ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-02 2018-03-19 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.7 KiB)
 • PRZEDMIARbudFABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIARelektrFABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIARsanFABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 4 (PDF, 1 MiB)
 • Projekt Budowlany (ZIP, 7.1 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 5.1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.8 KiB)
2 2018-02-09 2018-02-27 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 unieważniony
 • 3727_Ogloszenie_o_zamowieniu (PDF, 428 KiB)
 • 3728_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • 3729_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • 3730_Oswiadczenie__C2_A75_pkt_9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • 3731_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa_-_zalacznik_nr_3 (DOCX, 24.8 KiB)
 • 3732_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_oraz_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_-_zalacznik_nr_2 (DOCX, 32.9 KiB)
 • 3733_PRZEDMIARbudFABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • 3734_PRZEDMIARelektrFABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • 3735_PRZEDMIARsanFABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • 3736_SIWZ (PDF, 552.4 KiB)
 • 3737_SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • 3738_wykaz_robot_budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • 3739_Wzor_oferty_-_zalacznik_nr_1 (DOCX, 26.5 KiB)
 • 3740_Wzor_umowy_-_zalacznik_nr_4 (PDF, 547.9 KiB)
 • 3741_Projekt_budowlany (7Z, 6.8 MiB)
 • 3742_Projekt_wykonawczy (7Z, 5 MiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - zmienione (DOCX, 33.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 280.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 162.4 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (PDF, 300.3 KiB)
3 2017-11-02 2017-11-13 13:30:00 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w sezonie 2017/2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 402.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 17.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 16 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 17.9 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 15.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 23.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 921.1 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 34 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 24.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 718.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.2 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 383.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 234.4 KiB)
4 2017-10-17 2017-11-27 13:30:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański w roku 2018. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.1 KiB)
 • Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ (DOC, 206 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 17.4 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 16 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 17.8 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 15.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 38.5 KiB)
 • Wykaz usług (DOC, 37 KiB)
 • Wzór gwarancji (PDF, 200.3 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 30.6 KiB)
 • Wzór umowy 2018 (PDF, 575.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 282.5 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 721.6 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 2.1 MiB)
5 2017-10-17 2017-11-27 12:30:00 Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków” (Drągowina-Kotowice- Niwiska-Kaczenice-Klępina) - dostawa urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.4 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 90.9 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 89.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 91.2 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 87.9 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 94.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 593.5 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 88.8 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 348.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 1013.6 KiB)
 • Wzór umowy - zmiana 21.11.2017 (PDF, 356.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 432.5 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 417.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 310.8 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 201.3 KiB)
6 2017-09-26 2017-10-11 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 unieważniony
 • Dokumantacja Projektowa- zip (ZIP, 12.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 426.9 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.8 KiB)
 • PRZEDMIAR - bud - FABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIAR - elektr - FABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIAR - san - FABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnie postępowania (PDF, 301 KiB)
7 2017-08-21 2017-09-05 13:30:00 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 unieważniony
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 12.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 427.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 26.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.2 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 24.7 KiB)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 32.7 KiB)
 • PRZEDMIAR_bud_FABRYCZNA3 (PDF, 181.4 KiB)
 • PRZEDMIAR_elektr_FABRYCZNA3 (PDF, 107.5 KiB)
 • PRZEDMIAR_san_FABRYCZNA3 (PDF, 119.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • SPWiORB (PDF, 715.6 KiB)
 • wykaz robót budowlanych (DOC, 58 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie (PDF, 163.4 KiB)
8 2017-04-04 2017-05-15 13:30:00 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach, dz. nr 6/2 i 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE) rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 944 KiB)
 • Spec_Niwiska_Świetlica (PDF, 927.7 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 702.4 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 30.7 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.4 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 30.3 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 27.4 KiB)
 • Załączniki do pobrania (ZIP, 11.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 430.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 140.8 KiB)
 • SIWZ - zmieniony (PDF, 1012.2 KiB)
 • Załączniki - NIWISKA (ZIP, 14.2 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 546.1 KiB)
 • Rys 6_Rzut parteru - Inst. wentylacji - zmiana (PDF, 561 KiB)
 • Wzór oferty (PDF, 371.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 364.2 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 318.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 173.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 233.3 KiB)
9 2017-02-13 2017-03-02 13:30:00 Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473F, 102471F oraz 102434F i 102472F w m. Nowogród Bobrzański. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 230.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 655.3 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 35.4 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 28.1 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 30.2 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 27 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 36.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych (DOC, 70 KiB)
 • Wzór gwarancji (DOCX, 29.8 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 28.3 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 657.6 KiB)
 • Załączniki-przedmiary-projekty (ZIP, 328.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 134.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 614.4 KiB)
 • SIWZ - zmieniony (PDF, 670.3 KiB)
 • Wzór oferty - zmieniony (DOCX, 29.1 KiB)
 • Wzór umowy - zmieniony (PDF, 683.3 KiB)
 • Decyzje - wycinka drzew (ZIP, 2.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (PDF, 387.2 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania II (PDF, 814.3 KiB)
 • SIWZ_zmiana z 24.02.2017 r (PDF, 673.5 KiB)
 • Zmiana treśći ogłoszenia (PDF, 200.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania III (PDF, 209.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 282.9 KiB)
 • Ogłoszenie o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 589.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 196.3 KiB)
 • Informacja o zmianie umowy (PDF, 285.5 KiB)
10 2016-12-14 2016-12-22 13:30:00 Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w roku 2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 313.4 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 5 (DOCX, 29.7 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 6 (DOCX, 27.5 KiB)
 • Oświadczenie §5 pkt 9 (DOCX, 29.3 KiB)
 • Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 26.7 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 26.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 529.1 KiB)
 • Wykaz usług, wykaz sprzętu (DOC, 69.5 KiB)
 • Wzór gwarancji (DOCX, 29.4 KiB)
 • Wzór oferty (DOCX, 26.6 KiB)
 • Wzór umowy - dowozy 2017 (PDF, 201.7 KiB)
 • Załacznik nr 5 - zestawienie ilości i kierunków (XLS, 43.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 trasy dowozów (PDF, 107.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 198.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 587.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 192.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu