ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2019-04-08
Termin składania dokumentów
2019-04-19 15:00:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Nazwa wydziału ogłaszającego
---
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-03-18
Termin składania dokumentów
2019-04-01 16:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. opłat i gospodarowania odpadami komunalnymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
---
Lp: 3
Data ogłoszenia
2019-02-28
Termin składania dokumentów
2019-03-14 15:00:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Planowania i Finansów
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat planowania i finansów
Lp: 4
Data ogłoszenia
2019-02-08
Termin składania dokumentów
2019-02-19 15:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i strategii rozwoju gminy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Administracyjno- Organizacyjny
Lp: 5
Data ogłoszenia
2019-02-08
Termin składania dokumentów
2019-02-19 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko ds. budownictwa i dróg
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Lp: 6
Data ogłoszenia
2019-01-21
Termin składania dokumentów
2019-01-31 00:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. informacji, promocji, współpracy z zagranicą i dokumentacji archiwalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
---
Lp: 7
Data ogłoszenia
2019-01-09
Termin składania dokumentów
2019-01-21 16:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Lp: 8
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania dokumentów
2018-12-03 16:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. gospodarki gruntami i geodezji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Lp: 9
Data ogłoszenia
2018-11-05
Termin składania dokumentów
2018-11-19 16:30:00
Stanowisko
stanowisko ds. kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki wodnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Lp: 10
Data ogłoszenia
2018-10-08
Termin składania dokumentów
2018-10-18 15:00:00
Stanowisko
stanowisko ds. opłat i gospodarowania odpadami komunalnymi
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat planowania i finansów

Nawigacja między stronami listy informacji