ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 25180
Gmina Nowogród Bobrzański 30711
Informacje ogólne 18889
Rada Miejska 96058
Strategie, plany, programy 7310
Ruchy ludności gminy 2566
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 59855
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 13061
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8924
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 9452
Spółka komunalna 15245
Jednostki pomocnicze 4213
Sołectwa 42744
Budżet Gminy 12270
Informacje z wykonania budżetu 2434
za 2011 7543
za 2012 6354
za 2013 rok 13984
za 2014 rok 11256
za 2015 rok 7012
za 2016 rok 5807
za 2017 rok 3372
za 2018 rok 430
Informacja o stanie mienia komunalnego 16655
Uchwały Budżetowe 4739
na 2014 rok 5267
na 2013 rok 6132
na 2012 rok 4141
Budżet na 2015 rok 5940
Budżet na 2016 rok 2236
Budżet na 2017 rok 2870
Budżet na 2018 rok 957
Emisja Obligacji 6218
Sprawozdania Budżetowe 19564
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 1929
za 2014 rok 2621
za 2015 rok 2018
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 660
W 2015 roku 2177
W 2016 roku 1490
W 2017 roku 435
Akty prawne 891608
Uchwały Rady Miejskiej 808721
Zarządzenia Burmistrza 830929
Prowadzone rejestry i ewidencje 7288
Przeprowadzone kontrole 3549
2013 2360
Zbiory Aktów Prawnych 1847
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 36063
Wykaz stanowisk 16052
Obwieszczenia 194062
Zawiadomienia 3010
Kierownictwo Urzędu 24277
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11207
Wybory, referenda 14374
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 6965
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 5135
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 5616
Wybory ławników 2018 rok 1642
Wybory samorządowe 2018 r. 10904
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 74257
Przetargi na zbycie nieruchomości 181616
Informacja o odwołaniu przetargów 2054
Przetargi na dzierżawę 2569
Wykaz nieruchomości do dierżawy 3294
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 4350
Wykaz - Zamówienia Publiczne 4693
Zamówienia Publiczne 181312
Aktualne 97969
W toku 68297
Wyniki 88361
Archiwalne 83689
Wyniki innych postępowań 61881
Pozostałe ogłoszenia 31604
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 7686
Otwarte konkursy ofert 1165
2019 rok 145
2018 rok 14077
2017 19503
2016 31999
2015 29340
2014 21288
2013 36313
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 14074
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 5136
Na 2017 rok 1966
Na 2018 rok 1174
Na 2019 rok 217
Sprawozdania z realizacji programów 5026
Nabory na wolne stanowiska pracy 12947
formularze 473
Oświadczenia majątkowe 338453
Ochrona Środowiska 64337
Rejestr informacji o środowisku 2259
Rejestr działalności regulowanych 13701
Decyzje środowiskowe 39943
Postanowienia 24032
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 189
Taryfy 58
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 211
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 195
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 8407
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 13177
Urząd Stanu Cywilnego 9655
Wynajem mieszkań komunalnych 9409
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 8372
Ochrona środowiska gospodarka wodna 6741
Ochrona Danych Osobowych 878
Klauzula informacyjna 1480
Rejestry i Ewidencje 7682
Rejest Instytucji Kultury 3926
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5922
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 277
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 188
Wykazy 15760
Wykaz osób zwolnionych od podatku 1119
Wykaz szlaków turystycznych 671
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 17467
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4741
Informacja 4148
Archiwum BIP 0
Petycje 3379
Konsultacje Społeczne 5572
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1949

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5313
Rejestr zmian 1123766
Mapa serwisu 4962
Statystyki 4955
Kontakt 105427

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim