ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 24312
Gmina Nowogród Bobrzański 29759
Informacje ogólne 18232
Rada Miejska 90318
Strategie, plany, programy 7086
Ruchy ludności gminy 2375
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 57681
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 12628
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8666
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 9198
Spółka komunalna 14809
Jednostki pomocnicze 3964
Sołectwa 39309
Budżet Gminy 11906
Informacje z wykonania budżetu 2360
za 2011 7334
za 2012 6206
za 2013 rok 13578
za 2014 rok 10863
za 2015 rok 6692
za 2016 rok 5379
za 2017 rok 2940
za 2018 rok 329
Informacja o stanie mienia komunalnego 16165
Uchwały Budżetowe 4562
na 2014 rok 5109
na 2013 rok 6023
na 2012 rok 4043
Budżet na 2015 rok 5668
Budżet na 2016 rok 2095
Budżet na 2017 rok 2669
Budżet na 2018 rok 803
Emisja Obligacji 6041
Sprawozdania Budżetowe 18324
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 1864
za 2014 rok 2497
za 2015 rok 1918
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 627
W 2015 roku 2035
W 2016 roku 1326
W 2017 roku 295
Akty prawne 817854
Uchwały Rady Miejskiej 723631
Zarządzenia Burmistrza 744185
Prowadzone rejestry i ewidencje 7082
Przeprowadzone kontrole 3452
2013 2309
Zbiory Aktów Prawnych 1494
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 35023
Wykaz stanowisk 15007
Obwieszczenia 178409
Zawiadomienia 2687
Kierownictwo Urzędu 23298
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10949
Wybory, referenda 13837
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 6685
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 4857
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 5020
Wybory ławników 2018 rok 1366
Wybory samorządowe 2018 r. 9443
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 68774
Przetargi na zbycie nieruchomości 170713
Informacja o odwołaniu przetargów 1826
Przetargi na dzierżawę 1809
Wykaz nieruchomości do dierżawy 2360
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 2519
Wykaz - Zamówienia Publiczne 3901
Zamówienia Publiczne 172080
Aktualne 89684
W toku 61757
Wyniki 81750
Archiwalne 76452
Wyniki innych postępowań 55684
Pozostałe ogłoszenia 29100
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 7385
Otwarte konkursy ofert 1164
2018 rok 11027
2017 18461
2016 30277
2015 28424
2014 20537
2013 35507
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 13293
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 4913
Na 2017 rok 1840
Na 2018 rok 1051
Na 2019 rok 116
Sprawozdania z realizacji programów 4747
Nabory na wolne stanowiska pracy 8037
formularze 322
Oświadczenia majątkowe 312571
Ochrona Środowiska 60516
Rejestr informacji o środowisku 2205
Rejestr działalności regulowanych 13140
Decyzje środowiskowe 38266
Postanowienia 22632
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 68
Taryfy 27
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 97
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 71
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 8110
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 12702
Urząd Stanu Cywilnego 9327
Wynajem mieszkań komunalnych 8989
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 8141
Ochrona środowiska gospodarka wodna 6555
Ochrona Danych Osobowych 640
Klauzula informacyjna 1069
Rejestry i Ewidencje 7408
Rejest Instytucji Kultury 3726
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5669
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 189
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 90
Wykazy 15315
Wykaz osób zwolnionych od podatku 845
Wykaz szlaków turystycznych 524
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 17135
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4648
Informacja 4024
Archiwum BIP 0
Petycje 2975
Konsultacje Społeczne 5154
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 1713

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5197
Rejestr zmian 1051699
Mapa serwisu 4853
Statystyki 4838
Kontakt 98580

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim