ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 25928
Gmina Nowogród Bobrzański 32038
Informacje ogólne 19642
Rada Miejska 101680
Strategie, plany, programy 7645
Ruchy ludności gminy 2791
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 62535
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 13559
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9265
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 9735
Spółka komunalna 15716
Jednostki pomocnicze 4510
Sołectwa 48022
Budżet Gminy 12753
Informacje z wykonania budżetu 2548
za 2011 7841
za 2012 6557
za 2013 rok 14436
za 2014 rok 11659
za 2015 rok 7475
za 2016 rok 6328
za 2017 rok 3953
za 2018 rok 611
Informacja o stanie mienia komunalnego 17384
Uchwały Budżetowe 4948
na 2014 rok 5473
na 2013 rok 6292
na 2012 rok 4336
Budżet na 2015 rok 6399
Budżet na 2016 rok 2411
Budżet na 2017 rok 3181
Budżet na 2018 rok 1164
Budżet na 2019 rok 137
Emisja Obligacji 6476
Sprawozdania Budżetowe 21070
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 1997
za 2014 rok 2771
za 2015 rok 2178
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 705
W 2015 roku 2381
W 2016 roku 1677
W 2017 roku 676
Akty prawne 980898
Uchwały Rady Miejskiej 900215
Zarządzenia Burmistrza 927030
Prowadzone rejestry i ewidencje 7540
Przeprowadzone kontrole 3672
2013 2444
Zbiory Aktów Prawnych 2430
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 37416
Wykaz stanowisk 17205
Obwieszczenia 211828
Zawiadomienia 3373
Kierownictwo Urzędu 25604
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11519
Wybory, referenda 15077
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 7309
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 5460
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 6688
Wybory ławników 2018 rok 2020
Wybory samorządowe 2018 r. 12873
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 137
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 81379
Przetargi na zbycie nieruchomości 194036
Informacja o odwołaniu przetargów 2335
Przetargi na dzierżawę 3528
Wykaz nieruchomości do dierżawy 4619
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 6555
Wykaz - Zamówienia Publiczne 5841
Zamówienia Publiczne 191815
Aktualne 106620
W toku 74885
Wyniki 95362
Archiwalne 91057
Wyniki innych postępowań 68275
Pozostałe ogłoszenia 34567
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8091
Otwarte konkursy ofert 1170
2019 rok 2636
2018 rok 16176
2017 20813
2016 33766
2015 30323
2014 22126
2013 37091
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 14799
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 5460
Na 2017 rok 2135
Na 2018 rok 1352
Na 2019 rok 382
Sprawozdania z realizacji programów 5361
Nabory na wolne stanowiska pracy 18854
formularze 687
Oświadczenia majątkowe 372337
Ochrona Środowiska 68983
Rejestr informacji o środowisku 2321
Rejestr działalności regulowanych 14347
Decyzje środowiskowe 41684
Postanowienia 25568
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 298
Taryfy 114
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 351
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 347
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 8790
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 13860
Urząd Stanu Cywilnego 10103
Wynajem mieszkań komunalnych 10044
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 8662
Ochrona środowiska gospodarka wodna 7051
Ochrona Danych Osobowych 1215
Klauzula informacyjna 2055
Rejestry i Ewidencje 7993
Rejest Instytucji Kultury 4221
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6158
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 438
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 352
Wykazy 16239
Wykaz osób zwolnionych od podatku 1457
Wykaz szlaków turystycznych 891
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 17904
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 4880
Informacja 4298
Archiwum BIP 0
Petycje 3969
Konsultacje Społeczne 6158
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 2255

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5469
Rejestr zmian 1217106
Mapa serwisu 5128
Statystyki 5110
Kontakt 113994

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim