ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 27227
Gmina Nowogród Bobrzański 33801
Informacje ogólne 20695
Rada Miejska 117378
Strategie, plany, programy 8053
Ruchy ludności gminy 3077
Raport o stanie gminy 193
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 67380
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 14550
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9899
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 10289
Spółka komunalna 16580
Jednostki pomocnicze 4877
Sołectwa 56031
Budżet Gminy 13412
Informacje z wykonania budżetu 2734
za 2011 8418
za 2012 6827
za 2013 rok 15371
za 2014 rok 12547
za 2015 rok 8333
za 2016 rok 7280
za 2017 rok 4928
za 2018 rok 1078
za 2019 rok 151
Informacja o stanie mienia komunalnego 18568
Uchwały Budżetowe 5287
na 2014 rok 5803
na 2013 rok 6486
na 2012 rok 4524
Budżet na 2015 rok 6937
Budżet na 2016 rok 2691
Budżet na 2017 rok 3628
Budżet na 2018 rok 1417
Budżet na 2019 rok 363
Emisja Obligacji 6793
Sprawozdania Budżetowe 23725
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2111
za 2014 rok 2978
za 2015 rok 2373
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 765
W 2015 roku 2659
W 2016 roku 1977
W 2017 roku 953
Oświata 115
Dotacje 113
Akty prawne 1186699
Uchwały Rady Miejskiej 1106102
Zarządzenia Burmistrza 1127684
Prowadzone rejestry i ewidencje 7858
Przeprowadzone kontrole 3774
2013 2523
Zbiory Aktów Prawnych 3206
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 39889
Wykaz stanowisk 19802
Obwieszczenia 250282
Zawiadomienia 3787
Kierownictwo Urzędu 27618
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12040
Wybory, referenda 16216
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 8006
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 6166
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 8760
Wybory samorządowe 2018 r. 16983
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2824
Wybory ławników kadencja 2020-2023 166
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 97895
Przetargi na zbycie nieruchomości 217703
Informacja o odwołaniu przetargów 2874
Przetargi na dzierżawę 5165
Wykaz nieruchomości do dierżawy 7788
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 14335
Wykaz - Zamówienia Publiczne 7988
Zamówienia Publiczne 214740
Aktualne 125314
W toku 90419
Wyniki 111263
Archiwalne 107611
Wyniki innych postępowań 83622
Pozostałe ogłoszenia 40211
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8556
Otwarte konkursy ofert 1174
2019 rok 8343
2018 rok 19495
2017 23371
2016 37176
2015 32288
2014 23770
2013 38727
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 16674
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 6001
Na 2017 rok 2404
Na 2018 rok 1610
Na 2019 rok 614
Sprawozdania z realizacji programów 6072
Nabory na wolne stanowiska pracy 31608
formularze 955
Oświadczenia majątkowe 424852
Ochrona Środowiska 78632
Rejestr informacji o środowisku 2379
Rejestr działalności regulowanych 15758
Decyzje środowiskowe 45138
Postanowienia 28386
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 473
Taryfy 166
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 623
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 727
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 9367
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 14725
Urząd Stanu Cywilnego 10840
Wynajem mieszkań komunalnych 10898
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 9119
Ochrona środowiska gospodarka wodna 7363
Ochrona Danych Osobowych 1711
Klauzula informacyjna 3500
Rejestry i Ewidencje 8455
Rejest Instytucji Kultury 4734
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6705
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 740
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 641
Ewidencja Kąpielisk 136
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 41
Wykazy 17307
Wykaz osób zwolnionych od podatku 2455
Wykaz szlaków turystycznych 1305
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 70
Archiwum BIP 0
Petycje 5018
Konsultacje Społeczne 7238
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 18452
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5082
Informacja 4514
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 2751

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5668
Rejestr zmian 1447059
Mapa serwisu 5355
Statystyki 5270
Kontakt 127513
« powrót do poprzedniej strony