ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 28287
Gmina Nowogród Bobrzański 36293
Informacje ogólne 21956
Rada Miejska 137290
Strategie, plany, programy 8624
Ruchy ludności gminy 3419
Raport o stanie gminy 916
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 72762
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 15639
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10658
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 11024
Spółka komunalna 17622
Jednostki pomocnicze 5264
Sołectwa 64849
Budżet Gminy 14144
Informacje z wykonania budżetu 2937
za 2011 9183
za 2012 7155
za 2013 rok 16766
za 2014 rok 13736
za 2015 rok 9587
za 2016 rok 8543
za 2017 rok 6216
za 2018 rok 1690
za 2019 rok 525
Informacja o stanie mienia komunalnego 20089
Uchwały Budżetowe 5718
na 2014 rok 6268
na 2013 rok 6780
na 2012 rok 4771
Budżet na 2015 rok 7662
Budżet na 2016 rok 3019
Budżet na 2017 rok 4136
Budżet na 2018 rok 1753
Budżet na 2019 rok 676
Emisja Obligacji 7204
Sprawozdania Budżetowe 27195
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2255
za 2014 rok 3208
za 2015 rok 2628
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 829
W 2015 roku 3042
W 2016 roku 2335
W 2017 roku 1352
Oświata 394
Podstawowa kwota dotacji 490
Otwarte konkursy ofert 645
Akty prawne 1367636
Uchwały Rady Miejskiej 1273046
Zarządzenia Burmistrza 1305545
Prowadzone rejestry i ewidencje 8235
Przeprowadzone kontrole 3903
2013 2621
Zbiory Aktów Prawnych 4194
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 42627
Wykaz stanowisk 23348
Obwieszczenia 291484
Zawiadomienia 4293
Kierownictwo Urzędu 29860
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12727
Wybory, referenda 17947
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 8953
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 6937
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 11383
Wybory samorządowe 2018 r. 21526
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 6066
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 2096
Wybory ławników kadencja 2020-2023 472
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 113962
Przetargi na zbycie nieruchomości 238421
Informacja o odwołaniu przetargów 3425
Przetargi na dzierżawę 6676
Wykaz nieruchomości do dierżawy 11126
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 23861
Wykaz - Zamówienia Publiczne 10191
Zamówienia Publiczne 239271
Aktualne 142955
W toku 106040
Wyniki 126801
Archiwalne 123640
Wyniki innych postępowań 97834
Zamówienia do 30 000 Euro 46187
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 9126
Otwarte konkursy ofert 1178
2019 rok 14899
2018 rok 23171
2017 25874
2016 40764
2015 34127
2014 25488
2013 40551
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 18636
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 6637
Na 2017 rok 2726
Na 2018 rok 1912
Na 2019 rok 992
Sprawozdania z realizacji programów 6891
Nabory na wolne stanowiska pracy 49597
formularze 1275
Oświadczenia majątkowe 473028
Ochrona Środowiska 91419
Rejestr informacji o środowisku 2452
Rejestr działalności regulowanych 17638
Decyzje środowiskowe 48565
Postanowienia 31577
Oceny i stwierdzenia przydatności wody do spożycia 62
Spółka Wodno Ściekowa 201
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 55
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 654
Taryfy 243
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 953
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 1162
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 10121
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 15834
Urząd Stanu Cywilnego 11637
Wynajem mieszkań komunalnych 12291
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 9689
Ochrona środowiska gospodarka wodna 7760
Ochrona Danych Osobowych 2576
Klauzule informacyjne 7135
Rejestry i Ewidencje 9045
Rejest Instytucji Kultury 5376
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7433
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 1227
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 997
Ewidencja Kąpielisk 550
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 381
Wykazy 18688
Wykaz osób zwolnionych od podatku 3975
Wykaz szlaków turystycznych 1927
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 332
Archiwum BIP 0
Petycje 7088
Konsultacje Społeczne 8824
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 19132
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5334
Informacja 4790
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 3289

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5880
Rejestr zmian 1686515
Mapa serwisu 5574
Statystyki 5445
Kontakt 141855
« powrót do poprzedniej strony