ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 27812
Gmina Nowogród Bobrzański 35157
Informacje ogólne 21367
Rada Miejska 129384
Strategie, plany, programy 8379
Ruchy ludności gminy 3241
Raport o stanie gminy 564
Jednostki organizacyjne 17
Oświata gminna 70289
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 15152
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10318
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim 10674
Spółka komunalna 17161
Jednostki pomocnicze 5110
Sołectwa 61399
Budżet Gminy 13817
Informacje z wykonania budżetu 2847
za 2011 8851
za 2012 6994
za 2013 rok 16129
za 2014 rok 13161
za 2015 rok 8956
za 2016 rok 7968
za 2017 rok 5616
za 2018 rok 1413
za 2019 rok 303
Informacja o stanie mienia komunalnego 19355
Uchwały Budżetowe 5532
na 2014 rok 6039
na 2013 rok 6621
na 2012 rok 4645
Budżet na 2015 rok 7359
Budżet na 2016 rok 2864
Budżet na 2017 rok 3882
Budżet na 2018 rok 1583
Budżet na 2019 rok 517
Emisja Obligacji 7006
Sprawozdania Budżetowe 25599
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański 2194
za 2014 rok 3094
za 2015 rok 2505
Informacje o udzieleniu pomocy publicznej oraz ulg w opłatach podatkowych 798
W 2015 roku 2855
W 2016 roku 2163
W 2017 roku 1156
Oświata 287
Podstawowa kwota dotacji 304
Otwarte konkursy ofert 407
Akty prawne 1291878
Uchwały Rady Miejskiej 1208784
Zarządzenia Burmistrza 1230173
Prowadzone rejestry i ewidencje 8061
Przeprowadzone kontrole 3840
2013 2566
Zbiory Aktów Prawnych 3694
Urząd Miejski 28
Regulamin organizacyjny 41453
Wykaz stanowisk 21827
Obwieszczenia 272895
Zawiadomienia 4077
Kierownictwo Urzędu 28933
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12368
Wybory, referenda 17018
Referendum Ogólnokrajowe 06 września 2015 8519
Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. 6587
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 14 stycznia 2018 r. 10158
Wybory samorządowe 2018 r. 19482
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 4526
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2019 654
Wybory ławników kadencja 2020-2023 317
Ogłoszenia (przetargi,zamówienia publiczne) 107022
Przetargi na zbycie nieruchomości 230154
Informacja o odwołaniu przetargów 3160
Przetargi na dzierżawę 6004
Wykaz nieruchomości do dierżawy 9626
Wykaz nieruchomości na sprzedaż 20114
Wykaz - Zamówienia Publiczne 9313
Zamówienia Publiczne 229110
Aktualne 135737
W toku 99731
Wyniki 120593
Archiwalne 117137
Wyniki innych postępowań 92132
Zamówienia do 30 000 Euro 43636
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8820
Otwarte konkursy ofert 1175
2019 rok 11850
2018 rok 21486
2017 24858
2016 39235
2015 33350
2014 24715
2013 39728
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 17873
Konsultacje programu współpracy 1
na 2016 6354
Na 2017 rok 2580
Na 2018 rok 1774
Na 2019 rok 790
Sprawozdania z realizacji programów 6501
Nabory na wolne stanowiska pracy 40767
formularze 1111
Oświadczenia majątkowe 452717
Ochrona Środowiska 86178
Rejestr informacji o środowisku 2417
Rejestr działalności regulowanych 16794
Decyzje środowiskowe 47112
Postanowienia 30182
Oceny i stwierdzenia przydatności wody do spożycia 18
Spółka Wodno Ściekowa 12
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 12
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 573
Taryfy 204
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 806
Spółka Wodno Ściekowa Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański 958
Wykaz danych o środowisku - ekoportal 9770
Jak załatwić sprawę - Poradnik interesanta 79
Dowody osobiste, meldunki 15295
Urząd Stanu Cywilnego 11251
Wynajem mieszkań komunalnych 11675
Sprzedaż nieruchomości, gospodarka nieruchomościami 9417
Ochrona środowiska gospodarka wodna 7562
Ochrona Danych Osobowych 2131
Klauzule informacyjne 5017
Rejestry i Ewidencje 8791
Rejest Instytucji Kultury 5093
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7104
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 989
Rejestr Żłobków i klubów dziecięcych 817
Ewidencja Kąpielisk 367
Rejestr jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 212
Wykazy 18075
Wykaz osób zwolnionych od podatku 3294
Wykaz szlaków turystycznych 1635
Wykaz decyzji - tereny zalewowe 210
Archiwum BIP 0
Petycje 5822
Konsultacje Społeczne 8103
Biuletyn Informacji Publicznej 83
Dostęp do Informacji Publicznej 18816
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5213
Informacja 4656
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 3038

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5768
Rejestr zmian 1588854
Mapa serwisu 5476
Statystyki 5356
Kontakt 134849
« powrót do poprzedniej strony