ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Wykaz danych o środowisku - ekoportal.pl

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2015-01-27 14:38:32 Informacja ogłoszona dnia 2015-01-27 14:38:38 przez Konrad Dobrzański

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim prowadzi wykaz danych o środowisku bezpośrednio na serwerach Ministerstwa Środowika, link do wykazu Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim: wykaz.ekoportal.pl
albo poprzez kliknięcie w baner graficzny.
Dane dotyczące podstaw prawnych oraz wyjaśnienia dodatkowe:
Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (nazywany dalej Wykazem) wprowadzony został z dniem 1 stycznia 2001r. ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i następnie przeniesiony do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Od 28 grudnia 2006r. zmiana do powyższej ustawy obowiązek ten rozszerzyła o konieczność prowadzenia Wykazu w formie elektronicznej i udostępnianego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej danej jednostki.
W dniu 15 listopada 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) i zastąpiła uregulowania poprzedniej ustawy. Obecnie obowiązek prowadzenia wykazu wynika w art. 21 ust. 1 ustawy.
Ministerstwo Środowiska w ramach swoich kompetencji utrzymuje, administruje i nieodpłatnie udostępnia organom administracji (poprzez Internet) narzędzie do samodzielnego prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z możliwości tej korzysta na bieżąco już ponad 1000 urzędów administracji (urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych i urzędów gminy).System  Ekoportal jest utrzymywany i administrowany przez Ministerstwo Środowiska. Ekoportal powstał w wyniku realizacji projektu Phare i powinien być utrzymywany przez szereg lat po zakończeniu projektu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański
Osoba, która wytworzyla informację: Konrad Dobrzański Data wytworzenia informacji: 2015-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Konrad Dobrzański Data wprowadzenia do BIP 2015-01-27 14:38:32
Wprowadził informację do BIP: Konrad Dobrzański Data udostępnienia informacji: 2015-01-27 14:38:38
Osoba, która zmieniła informację: Konrad Dobrzański Data ostatniej zmiany: 2015-01-27 14:51:16
Artykuł był wyświetlony: 4258 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim