Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogaczów"
Nr aktu prawnego
87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmiany uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok
Nr aktu prawnego
84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Przyznania stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za rok szkolny 2018/2019
Nr aktu prawnego
86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyznania dotacji na prace konserwatorskie obiektu zabytkowego
Nr aktu prawnego
XI/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XI/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XI/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XI/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Nr aktu prawnego
XI/82/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji