Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Powołania skarbnika gminy
Nr aktu prawnego
XII/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Absolutorium dla Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XII/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowogród Bobrzański za 2018 rok
Nr aktu prawnego
XII/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XII/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Niwiskach"
Nr aktu prawnego
92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zakazu podlewania z sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, trawników oraz napełniania zbiorników ( baseny, oczka wodne )
Nr aktu prawnego
91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmian uchwały budżetowej gminy Nowogród Bobrzański na 2019 rok
Nr aktu prawnego
90C/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2019-2024
Nr aktu prawnego
90B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej
Nr aktu prawnego
90A/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
Nr aktu prawnego
89/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji