ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Przyznania stypendium Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za rok szkolny 2018/2019
Nr aktu prawnego
86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Przyznania dotacji na prace konserwatorskie obiektu zabytkowego
Nr aktu prawnego
XI/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
Nr aktu prawnego
XI/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XI/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XI/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Zmiany uchwały w sprawie ustanowienia i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Nr aktu prawnego
XI/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański
Nr aktu prawnego
XI/80/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji